Hilde De Koninck

Ik werkte maar liefst 48 jaar in een apotheek op onze Grote Markt. Dagelijks stond ik zo Lierenaars met raad en daad bij. Geen wonder dat ik ook vandaag nog voor velen een aanspreekpunt bent. Een taak die ik als gemeenteraadslid ook zeer ter harte neem!

Na mijn borstkanker dreigde er een lastige ‘dikke arm’, zodat veel bewegen en peddelen een must was. Ik vond een oplossing bij de Pink Ribbonnetten, een groep leuke dames die elke zondagvoormiddag peddelen op de Nete. Ik heb dan ook veel aandacht voor een sociaal beleid voor wie het moeilijk heeft. Ook sportgelegenheid dicht bij huis ligt me nauw aan het hart.

Mijn persoonlijke speerpunten zijn:

  • Wie hulp nodig heeft moet die zo snel mogelijk krijgen. Maar wie zijn steentje kan bijdragen moet dat ook doen.
  • De stad stimuleert zorgbehoevende om zoveel mogelijk deel te nemen aan het sociaal leven. Vervoer vanuit rust- en verzorgingstehuizen wordt ondersteund.
  • De schup in de grond: we investeren 22 miljoen € in straten en fietspaden in plaats van dure prestigeprojecten.