Blikvangers

  • Stad Lier wint Laureaat Ondernemende Gemeente met kernversterkend beleid

    De vakjury van de VVSG en Unizo kroonde op 9 november de stad Lier tot UNIZO-Laureaat Ondernemende Gemeente 2015. De jury loofde het vernieuwende pionierswerk van de stad om haar kernwinkelgebied leefbaar en aantrekkelijk te houden. Het project van Lier bewaart ook mooi het evenwicht tussen de rol van de stad en de inspraak van de ondernemers. Geconfronteerd met harde stijgingscijfers voor zowel winkelvloeroppervlakte als leegstand, nam Lier het heft in handen door haar ‘Beleidsvisie Detailhandel’ te vertalen in een Stedenbouwkundige Verordening Detailhandel, en door bijkomende acties en maatregelen die zowel kernversterkend (branchedynamiek, omgevingsfactoren) als ondernemingsvriendelijk (coaching, vorming, premies) zijn. Lier haalde het in de finale van Mechelen en Geraardsbergen. Voor de jury heeft de leegstandsaanpak van de stad Mechelen met het project ‘Mest’ een positieve weerklank bij klanten en (jonge) ondernemers, omdat het helpt om drempels te verlagen en ondernemersplannen haalbaar te maken. Het project ‘Geraardsbergen Startersstad!’ is voor de jury dan weer een mooie illustratie van lokaal beleid dat vertrekt vanuit een cijfermatige onderbouw. Dit project heeft duidelijk begrepen dat samenwerken en het verbinden van mensen een cruciale succesfactor is. Meer info: stad Lier en UNIZO. bart.palmaers@vvsg.be

Nieuws

Wie een inname van de openbare weg aanvraagt, moet nog altijd zorgen dat vooraf klassiek betaald wordt en het geld zichtbaar op de rekening van stad Lier is toegekomen. Of je moet de vergunning op het stadskantoor komen betalen. "Dit is niet meer van deze tijd", zegt raadslid Jan Hermans (Lier&Ko) …

Op 6 februari 2017, over deze onderwerpen: Burgemeester, Mobiliteit, Politie, Verkeersbeleid, Verkeersveiligheid

Het is belangrijk dat we in deze risicoperiode voldoende blijven inzetten op zowel sensibilisering als stréngere controles. Uit de resultaten blijkt dat ondanks alle waarschuwingen er toch nog steeds personen zijn die dronken achter het stuur kruipen. Met de verhoogde controles hopen we deze …

Vrijdag 20 januari hebben we met de N-VA afdeling onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie gehouden. We telden minstens 250 aanwezigen op onze bijeenkomst in het Hof van Aragon. Uiteraard kon een toespraak van onze kersverse afdelingsvoorzitter Piet De Zaeger en burgemeester Frank Boogaerts niet ontbreken …