Blikvangers

  • Stad Lier wint Laureaat Ondernemende Gemeente met kernversterkend beleid

    De vakjury van de VVSG en Unizo kroonde op 9 november de stad Lier tot UNIZO-Laureaat Ondernemende Gemeente 2015. De jury loofde het vernieuwende pionierswerk van de stad om haar kernwinkelgebied leefbaar en aantrekkelijk te houden. Het project van Lier bewaart ook mooi het evenwicht tussen de rol van de stad en de inspraak van de ondernemers. Geconfronteerd met harde stijgingscijfers voor zowel winkelvloeroppervlakte als leegstand, nam Lier het heft in handen door haar ‘Beleidsvisie Detailhandel’ te vertalen in een Stedenbouwkundige Verordening Detailhandel, en door bijkomende acties en maatregelen die zowel kernversterkend (branchedynamiek, omgevingsfactoren) als ondernemingsvriendelijk (coaching, vorming, premies) zijn. Lier haalde het in de finale van Mechelen en Geraardsbergen. Voor de jury heeft de leegstandsaanpak van de stad Mechelen met het project ‘Mest’ een positieve weerklank bij klanten en (jonge) ondernemers, omdat het helpt om drempels te verlagen en ondernemersplannen haalbaar te maken. Het project ‘Geraardsbergen Startersstad!’ is voor de jury dan weer een mooie illustratie van lokaal beleid dat vertrekt vanuit een cijfermatige onderbouw. Dit project heeft duidelijk begrepen dat samenwerken en het verbinden van mensen een cruciale succesfactor is. Meer info: stad Lier en UNIZO. bart.palmaers@vvsg.be

Nieuws

Op 27 maart 2017, over deze onderwerpen: Burgemeester, kernversterkend beleid, Lokale economie

Voor het starterscafé van woensdag 22 maart, georganiseerd door JCI, heeft de burgemeester een toespraak gehouden over het starten van een onderneming in het algemeen en ook meer specifiek in Lier. De bedoeling van het starterscafé is om de drempel tot ondernemen te verlagen en alle nodige …

Op 15 maart 2017, over deze onderwerpen: Investeringen, Milieu, Natuur, Parken - openbaar groen, Toerisme, Vrije Tijd

Het stadsbestuur besliste in oktober om Natuurpunt De Wielewaal in hun werking te ondersteunen. Deze ondersteuning wordt nu concreet verder ingevuld met de toekenning van een jaarlijkse subsidie van 15.000 euro voor de periode vanaf 2017 tot en met 2019. Natuurpunt afdeling De Wielewaal, dat meer …

Op dinsdag 14 maart zijn de Lierse Cultuurprijzen voor het jaar 2016 uitgereikt. De ‘life time achievement award’ ging naar Suz Van Boeckel, de cultuurprijs naar Bart Rodyns. Onze burgemeester heeft, samen met schepen van cultuur Ivo Andries en voorzitter van de Koepel voor Cultuurbeleid Paul Van …