Nieuws

Op 29 maart 2022, over deze onderwerpen: Stadsontwikkeling

Op de gemeenteraad van 28 maart 2022 legde het schepencollege een voorstel tot bouwpauze op tafel. Met dit voorstel willen ze de groene ruimtes in de stad vrijwaren in aanloop naar het nieuw beleidsplan Ruimte. Het gaat over een bouwpauze voor ontwikkelingen van meergezinswoningen op de zogenaamde …

Op 21 maart 2022, over deze onderwerpen: Afdelingsbestuur, Afdelingsnieuws

Tijdens een druk bijgewoonde bijeenkomst in het Hof van Aragon verkozen de leden van N-VA Lier-Koningshooikt donderdagavond 17 maart een nieuw afdelingsbestuur. Aftredend voorzitter Toon Vaessens en aftredend ondervoorzitter Piet De Zaeger werden met een overtuigende meerderheid opnieuw in hun …

Op 1 maart 2022, over deze onderwerpen: Sociaal weefsel

Vorig jaar werd er vanuit Vlaanderen een projectoproep voor Zorgzame Buurten opgestart waarop de Stad/OCMW Lier het project ‘Thuis in de Wijk’ indiende. Dit project kan nu, als één van de meest aantrekkelijke ingediende dossiers, rekenen op Vlaamse steun van 100.000 euro. Bevoegd schepen Annemie …

Blikvangers

  • Nieuwjaarsreceptie met Zuhal Demir

  • Stad Lier doet haar duit in het zakje tegen Corona

    De Corona-crisis raakt onze lokale ondernemers hard. Met een steunpakket van €350.000 komt het Lierse stadsbestuur hen te hulp. Ook aan verenigingen en alle inwoners wordt gedacht!