Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 31 maart 2023, over deze onderwerpen: Sociaal weefsel

Met het plan Samenleven ondersteunt de Vlaamse overheid lokale besturen om samenleven in diversiteit te bevorderen. Lier kan hiervoor rekenen op 375.794 euro extra middelen en wil vooral inzetten op het aanleren van het Nederlands en het actief begeleiden van uitstromers en werklozen in onze …

Op 27 maart 2023, over deze onderwerpen: Erfgoed, Infrastructuur, Investeringen, Openbare werken, Sport

De N-VA investeer in onze mooie stad. Wat staat er de volgende jaren zoal op de planning?    Straatwerken De wijk rond sporthal Komeet wordt heraangelegd. Ook de werken aan de Berlarij, Schollebeekstraat, Fortweg en Aarschotsesteenweg gaan van start.    Restauratie Naast de straatwerken, …

Op 29 maart 2022, over deze onderwerpen: Stadsontwikkeling

Op de gemeenteraad van 28 maart 2022 legde het schepencollege een voorstel tot bouwpauze op tafel. Met dit voorstel willen ze de groene ruimtes in de stad vrijwaren in aanloop naar het nieuw beleidsplan Ruimte. Het gaat over een bouwpauze voor ontwikkelingen van meergezinswoningen op de zogenaamde …

Op 21 maart 2022, over deze onderwerpen: Afdelingsbestuur, Afdelingsnieuws

Tijdens een druk bijgewoonde bijeenkomst in het Hof van Aragon verkozen de leden van N-VA Lier-Koningshooikt donderdagavond 17 maart een nieuw afdelingsbestuur. Aftredend voorzitter Toon Vaessens en aftredend ondervoorzitter Piet De Zaeger werden met een overtuigende meerderheid opnieuw in hun …

Op 1 maart 2022, over deze onderwerpen: Sociaal weefsel

Vorig jaar werd er vanuit Vlaanderen een projectoproep voor Zorgzame Buurten opgestart waarop de Stad/OCMW Lier het project ‘Thuis in de Wijk’ indiende. Dit project kan nu, als één van de meest aantrekkelijke ingediende dossiers, rekenen op Vlaamse steun van 100.000 euro. Bevoegd schepen Annemie …

Op 10 februari 2022, over deze onderwerpen: Erfgoed

Restauratie van het interieur van de Jezuïetenkerk in Lier Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele heeft een stevige restauratiepremie vrijgemaakt voor de Lierse Jezuïetenkerk. Het interieur is dringend toe aan herstel. Netten moeten de stukken die loskomen uit het gewelf …