8.168.730 euro extra investeringsbudget voor Lier dankzij Vlaams regeerakkoord

De Vlaamse gemeentebesturen krijgen de komende jaren in totaal 1,33 miljard euro extra middelen om te investeren in hun gemeente. Voor Lier betekent dat concreet 8.168.730 euro. Dat is het gevolg van het nieuw Vlaams regeerakkoord: de Vlaamse overheid neemt de helft van de zogenaamde ‘responsabiliseringsbijdrage’ voor de betaling van de ambtenarenpensioenen over én geeft de gemeenten extra budget omwille van hun open ruimte. Dat vernam burgemeester Frank Boogaerts van de Vlaamse Regering van Minister-President Jan Jambon.

Naast deze bijkomende financiering blijft ook het gemeentefonds, de belangrijkste inkomstenbron voor onze steden en gemeenten, de komende jaren elk jaar met 3,5% groeien.

De nieuwe Vlaamse Regering wil de gemeenten meer financiële ademruimte geven zodat ze de komende jaren sterk blijven investeren. Financieel staan veel steden en gemeenten er niet goed voor. De Vlaamse Regering komt hen nu te hulp met 1,33 miljard euro aan extra middelen. “Dat komt niet alleen de inwoners ten goede, maar is vooral ook een troef voor onze economie en het aantal jobs in Vlaanderen”, verduidelijkt burgemeester Frank Boogaerts. “Met dit geld kunnen we onze gemeente écht beter maken. De coalitie van N-VA & Open VLD wil dat Lier met de bijkomende Vlaamse financiering bij voorkeur investeert in Proper Lier, voetpaden, fietspaden, veilige wegen, groenere omgeving, de Hoge Velden, het Cultureel Centrum, participatie… Daarnaast zal het stadsbestuur verder blijven inzetten op een verantwoord en zuinig beheer van de stadsfinanciën als een goed huisvader, en verdere afbouw van de stadsschuld.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is