Actie aan het kardinaal Mercierplein: open brief aan Marleen Vanderpoorten

Op 25 januari 2003

(Op 25 januari voerde de N-VA Lier actie aan het Kardinaal mercierplein. Het straatnaambord werd veranderd en onderstaande brief werd bezorgd aan de pers en aan onderwijsminister Marleen Vanderpoorten.)

Lier, 25 januari 2003

OPEN BRIEF AAN MARLEEN VANDERPOORTEN

GEEF MERCIER NU GEEN GELIJK !

Geachte minister van onderwijs,

Beste stadsgenote,

Vandaag voerde de Nieuw-Vlaamse Alliantie een symbolische actie op het Kardinaal Mercierplein. Tenminste, het voormalige Kardinaal Mercierplein. Want we veranderden het plein van naam. Het stoort vele Vlaamsbewuste inwoners immers al langer dat een kardinaal die neerkeek op onze taal en cultuur nog steeds zijn naam geeft aan een pleintje in het hart van onze stad. Aangezien kardinaal Mercier het Nederlands te min vond voor het hoger onderwijs, vinden wij hem te min voor een van de mooiste plekjes van onze Pallieterstad.

Een nieuwe naam lag eigenlijk voor de hand. Terwijl aan immigranten terecht wordt gevraagd zich in te burgeren praat onze "Belgische minister van Binnenlandse Zaken - een lid van uw Franstalige liberale zusterpartij Mouvement Reformateur" 60% van de bevolking toe in een vreemde taal. Franstalige inwijkelingen in de Vlaams-Brabantse gemeenten rond Brussel weigeren vanuit een superioriteitsgevoel de streektaal te leren. De Vlamingen moeten zich maar aanpassen, moeten maar verfransen. Omdat Jos Verstraeten uit de Vlaams-Brabantse gemeente Wezenbeek-Oppem als parochiepriester weigerde te plooien naar dit Franstalig imperialisme, werd hij daarvoor gestraft door de aartsbisschop. Blijkbaar waart de geest van Mercier dus nog steeds door het aartsbisschoppelijk paleis in Mechelen. Reden te meer om het Kardinaal Mercierplein van naam te veranderen. Dus daarom werd het "Jos Verstraetenplein".

Maar daarmee is de kous niet af. Want met deze symbolische afrekening met kardinaal Mercier willen we u als minister van onderwijs ook wijzen op de gevaren van de verengelsing van het hoger onderwijs. Voor de N-VA kan het niet dat de Vlaamse regering de taalregeling in het hoger onderwijs wil openbreken. Bij de Vlaamse vertaling van de Europese Bolognaverklaring stelt men het Nederlands als onderwijstaal ter discussie. Voor de N-VA staat het buiten kijf dat de studenten in hun eigen moedertaal de door hun gekozen bachelor- of master-opleiding moeten kunnen volgen! Door het huidige structuurdecreet zal de verengelsing in ons volledig hoger onderwijs echter definitief ingang vinden. Voor de Bacheloropleidingen is de limiet nog 20% anderstalig onderwijs per jaar. In de Masteropleidingen is er geen enkele limiet meer... Generaties Vlaamsgezinden, zoals de u welbekende liberale flamingant Tony Bergmann maar ook Jan-Baptist David en Felix Timmermans - hebben bijgedragen tot de verdediging van onze moedertaal.

Het Nederlands is de taal van 21 miljoen Europeanen. Het Nederlands moet de onderwijs- en wetenschapstaal van Vlaanderen blijven! Mevrouw de minister, geef kardinaal Mercier geen gelijk met uw Bolognadecreet!

Nieuw-Vlaamse Alliantie - Afdeling Lier-Koningshooikt

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is