Communicatie aan de burger

Op 8 oktober 2011

Mevrouw de Voorzitster,

Gelieve volgende interpellatie te agenderen op de gemeenteraadszitting van 17 oktober a.s.

Communicatie  vanwege de Stad aan de burger is belangrijk. Ze moet snel, juist en duidelijk zijn, zoniet werkt ze alleen maar frustratie in de hand. Ik weet dat zeker ook Mevrouw de Burgemeester hiermee akkoord is.

Helaas loopt het op dit vlak soms al wel eens fout in onze Stad. Collega Jenny Van Damme heeft het probleem vorige vergadering ook al aangehaald. En ook ik moet hierop nu terugkomen. Op 21 augustus nl. stelde ik  2 schriftelijke vragen. Na een herinnering op 20 september ( een maand na datum, moment waarop een antwoord moest gegeven worden) ontving ik op één van de vragen een antwoord op 3 oktober. Op de andere vraag nog steeds geen teken van leven.

Nu zijn wij, gemeenteraadsmeden allemaal geduldige en zeer brave mensen, maar toch. Er schort blijkbaar  iets  met de doorstroming van de vragen binnen de administratie,of zijn er andere oorzaken ? Het resultaat is dat de communicatie mank loopt. En dat kan niet vanuit een overheid tot haar klanten, de burgers.

Graag vernam ik vanwege het schepencollege wat er misloopt en  hoe men denkt hieraan te verhelpen ?

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is