Energieprestatiecertificaten

Op 30 april 2009

Mondelinge vraag van Rik Verwaest aan College van Burgemeester en Schepenen:

"Geachte mevrouw de voorzitster, Geachte schepenen en burgemeester,

In haar beleidsprogramma maakte de coalitie van het terugdringen van het energieverbruik door onze gemeentelijke instellingen een prioriteit. Sinds 1 januari 2009 kan iedere Lierenaar nagaan hoe energiezuinig de Lierse openbare infrastructuur intussen is. Vanaf die dag dient er voor elk publiek gebouw een energieprestatiecertificaat te worden uitgehangen zoals bepaald door het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de invoering van het energieprestatiecertificaat voor publieke gebouwen. Het gaat hier om de ratificatie van richtlijn 2002/91/EG van het Europees Parlement van 16/12/2002.

Artikel 7 van deze richtlijn schrijft voor dat in elk openbaar gebouw door de bevoegde overheid een “Energieprestatiecertificaat” wordt opgemaakt en uitgehangen. Op dit certificaat wordt het energieverbruik van het gebouw in kwestie afgemeten tegenover het gemiddelde verbruik van dergelijke gebouwen. Eventuele negatieve afwijkingen (d.w.z. waar het gebouw meer verbruikt dan het gemiddelde) dienen dan ook als een aansporing gezien te worden voor de bevoegde overheid om werk te maken van energiebesparende maatregelen in het gebouw in kwestie.

Op basis van de energieprestatiecertificaten, die ter inzage liggen op de milieudienst en voor elk gebouw ter plaatse werden opgehangen, verkrijgt men voor Lier de volgende overzichtstabel. Het kengetal geeft het gebruik weer in het gebouw in kwestie, de referentiewaarde staat voor het gemiddelde verbruik in een gebouw van dit type.

Gebouw

Type

Kengetal

Referentiewaarde

Afwijking

 Turnzaal K'hooikt + BKO

 Sporthal

 605,92

 301,00

 + 101,30 %

 Stadsmagazijnen

 Administratief gebouw

 1972,63

 281,00

 + 602,00 %

 Stedelijke Sporthal

 Sporthal

 233,32

 301,00

 - 22,49 %

 Museum Timmermans-Opsomer

 Museum

 231,44

 322,00

 - 28,12 %

 CC Vredeberg

 Cultuur- of bijeenkomstgebouw

 295,01

 322,00

 - 8,38 %

 De Kluis

 Overige welzijnsvoorziening

 284,96

 367, 67

 - 22,50 %

 CC De Mol

 Cultuur- of bijeenkomstgebouw

 203,91

 322,00

 - 36,67 %

 Jeugdcentrum Moevement

 Cultuur- of bijeenkomstgebouw

 76,37

 322,00

 - 76,28 %

 Museum Wuyts-Van Campen

 Museum

 339,88

 322,00

 + 5,55 %

 SAMWD

 Andere onderwijsinfrastructuur

 378,60

 241,00

 + 57,10 %

 SASK

 Andere onderwijsinfrastructuur

 128,65

 241,00

 - 46,62 %

 Stadskantoren + Stadhuis

 Administratief gebouw

 283,44

 281,00

 + 0,87 %

 Stadsbibliotheek + Colibrant

 Bibliotheek

 261,14

 322,00

 - 18,90 %

 

Omdat de Vlaamse referentiewaarden doorgaans geen toonbeeld zijn van energiezuinigheid, zijn de negatieve afwijkingen ervan bij een aantal van onze oudere Lierse openbare gebouwen op zijn minst zorgelijk te noemen. Anderzijds zijn de prestaties van de vernieuwde stedelijke gebouwen, met het Moevement als positieve uitschieter, bemoedigend voor de toekomst.

Het toekomstige verdwijnen van de stadsmagazijnen lost het kolossale verbruiksprobleem voor dit gebouw uiteraard vanzelf op. Maar zeker wat betreft de turnzaal van K’Hooikt, de SAMWD en in mindere mate het museum Wuyts-Van Campen blijven dergelijke slechte scores onaanvaardbaar voor een stad die van energiebesparing een prioriteit wil maken. Daarbij zou ook de hoge kostprijs van overtollig en onnodig energieverbruik een belangrijke reden moeten zijn voor de stad om hier op korte termijn werk van te maken. 

Ik heb daarom ook de volgende vragen voor het college:
1) Wie volgt de evolutie van het energieverbruik van deze gebouwen op?
2) Wordt er een doelgericht energiebeleid gepland op basis van de resultaten van de energieprestatiecertificaten?
3) Welke investeringen worden in de komende jaren gepland om de energieprestatie van de publieke gebouwen in de Stad Lier te verbeteren?"

Antwoorden op mondelinge vragen zijn terug te vinden in het verslag van de respectievelijke gemeenteraad, op te vragen bij de stadsdiensten via info [at] lier.be

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is