Gemeenteraadsleden krijgen nog steeds geen inzicht in dossiers Lierse en Lyra

Op 5 oktober 2004

Ondanks uitstel van de gemeenteraad naar eind september kregen de gemeenteraadsleden ook vorige week geen duidelijkheid over de dossiers Lierse SK en Lyra. Er werd niet meegedeeld welke concrete plannen het schepencollege heeft. Er werd alleen maar een nieuwe infovergadering beloofd. Wat betreft Lierse SK werd er door de burgemeester vaag gesproken over een eventuele overname door de stad van het stadion en de gronden. Over de kostprijs werd geen enkele duidelijkheid gecreëerd (4,1 of 5,4 miljoen Euro?). Over een eventuele doorgeeflening aan Lyra van 400.000 Euro werd evenmin gedebatteerd. Er werden enkele voorwaarden gesteld waaraan zou moeten voldaan. Ook die kwestie zou op de volgende gemeenteraad worden besproken. Die gemeenteraad werd overigens opnieuw uitgesteld tot 25 oktober. Dan zouden de gemeenteraadsleden moeten beslissen.

Op vrijdag 1 oktober publiceerde voetbalclub Lierse SK op haar webstek www.lierse.com een verslag van een voorstelling van het rapport van Roel Bellens (Strategus). Daar lezen we: "Het eindrapport is klaar sinds 6 september. Het werd diezelfde dag om 16u00 afgeleverd aan de stad Lier. (...) De bal ligt nu in het kamp van de politiekers. Zij kregen allemaal een kopie van het dossier en beslissen op 25 oktober of ze het patrimonium al dan niet gaan overkopen."

Vorig weekend herhaalde N-VA-gemeenteraadslid Frank Boogaerts zijn vraag tot inzage van de dossiers Lierse en Lyra schriftelijk via e-mail. Vanavond (dinsdag 5 oktober) begaf gemeenteraadslid Boogaerts zich opnieuw naar de stadsdiensten. Bij zijn bezoek bleek dat de dossiers nog steeds niet ter inzage liggen. N-VA-gemeenteraadslid Boogaerts formuleerde vanavond schriftelijk zijn protest in een e-mailbericht aan het stadsbestuur (zie bijlage). Deze werkwijze is echt onaanvaardbaar: er wordt een persconferentie georganiseerd; ook vandaag weer verschijnen de grote lijnen van het voorstel Bellens in de dagbladen; de auteur verschijnt op RTV; de webstek van Lierse meldt dat "alle" politici het dossier hebben ontvangen ... En wat is de realiteit? De gemeenteraadsleden hebben de dossierstukken nog steeds niet ontvangen en krijgen zelfs geen inzage. En dat terwijl - volgens het bericht op www.lierse.com - dit dossier reeds op 6 september bezorgd werd aan de stad.

Deze werkwijze gaat de N-VA te ver en geeft blijk van een onverantwoord misprijzen voor de gemeenteraad. N-VA-gemeenteraadslid Boogaerts eist daarom dat het rapport Bellens (Strategus), de voorstellen van het overlegcomité Lierse 2006 en het dossier Lyra integraal en onmiddellijk aan de verschillende politieke partijen worden bezorgd. Alleen zo kan de gemeenteraad een doordachte en verantwoorde beslissing nemen. Tot dusver konden de gemeenteraadsleden de dossiers zelf niet grondig bestuderen, laat staan bespreken binnen de politieke besturen van hun partijafdelingen. Wordt hier niet snel aan verholpen dan rest de gemeenteraadsleden maar de keuze tussen ... een blanco cheque tekenen of tegenstemmen.

De N-VA wil helemaal niet dramatiseren: het gaat hier eenvoudigweg om belangrijke en complexe dossiers die grote financiële gevolgen kunnen hebben voor de stadskas. De N-VA herinnert aan het rapport van het consultingbedrijf Deloitte & Touche dat duidelijk stelde dat de investeringscapaciteit van de stad Lier beperkt is. Daarom stelt de N-VA Lier de concrete vraag of de combinatie van deze plannen met eerder aangekondigde projecten (onder meer de administratieve site Dungelhoef en de PPS-constructie voor een nieuw stedelijk zwembad) financieel haalbaar is.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is