Grote Markt blijft autoluw. Door meerderheid aangepast verkeersplan goedgekeurd.

Op 20 december 2011

"We hebben een nieuw voorstel", zei de burgemeester die een map liet uitdelen met het nieuwe
plan. "De Grote Markt blijft voetgangserszone maar we hebben het plan zo aangepast dat het
centrum terug doorrijdbaar wordt. Het Zimmerplein krijgt verkeer in enkele richting verkeer naar de
Werf en Netelaan. Bijgevolg wordt de voetgangerszone er opgeheven. Dit betekent dat de parking
in de Schapekoppenstraat enkel bereikbaar is via de Kapucijnenvest naar het Zimmerplein. De
paaltjes in de Kalkhovenstraat gaan ook weg. De rijrichting in de Kanunnik Davidlaan en
Begijnhofstraat blijft behouden. Het Zimmerplein is enkel bereikbaar via Kapucijnenvest. Door
deze regeling kan het verkeer vanuit de westelijke kant via de binnenstad naar de Leuvense- of
Molpoort. Scholen in deze zone hebben geen extra verkeer te vrezen en ook het in- en uitrijden
van de spoeddienst van het ziekenhuis ondervindt geen extra hinder," aldus de burgemeester.
Paaltjes
Om het centrum doorrijdbaar te maken verdwijnen de paaltjes ten noorden van de Grote Markt in
de Predikherenlaan. De Predikherenlaan zelf wordt enkelrichting vanaf parking KTA tot de
Blokstraat. Het gedeelte tussen parking KTA en Mosdijk blijft dubbelrichting om het in- en uitrijden
van de parking vlot te laten verlopen. De paaltjes in het Vlietje en de Vredebergstraat blijven. De
aanpassing van de verkeerscirculatie zorgt er voor dat na de werken een soort parkingroute
gecreëerd wordt.Na een schorsing kon het debat over het nieuwe voorstel beginnen. Jan
20-12-2011 Pag. 21
Mortelmans (Vlaams Belang) was niet te spreken over de manier waarop het nieuwe voorstel aan
de raadsleden werd voorgelegd. Zijn partijgenoot Marcel Taelman vond het plan een stap in de
goede richting, maar het kan nog beter. "Wij willen gewoon dé knip weg". Paul Boschmans
(onafhankelijk) sprak van een vergiftigd geschenk. "De meerderheid duwt de Lierenaars iets door
de strot dat ze niet willen. Wij willen geen knip en gewoon weer kunnen rijden over de Grote
Markt. Dit plan is waanzinnig".Frank Boogaerts (onafhankelijk) zei dat dit onaanvaardbaar is voor
de N-VA , die omwille van het verkeersplan uit de coalitie stapte. "Dit is een slecht plan dat de
Lierenaars kwelt en een bron is van frustraties. Wij stellen amendementen voor om het verkeer
samen met de bussen in één richting te laten rijden. Auto- en busverkeer over Zimmerplein en
Grote Markt. De paaltjes moeten ook weg in de Vredebergstraat en het Vlietje", aldus Boogaerts.
Dit voorstel kreeg steun van Vlaams Belang en onafhankelijken. Jan Hermans (Lier&Ko), schepen
van mobiliteit onthield zich. Actiegroep De Lierse Muur was blij met de deftige discussie. "Wij
stemmen voor het voorstel van de N-VA dat gaat in de richting wat wij voorstelden". Het
amendement van Frank Boogaerts haalde het niet. Het verkeersplan van de meerderheid werd
met 16 stemmen goedgekeurd, 12 raadsleden waren tegen en twee onthielden zich.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is