Het kartel CD&V/ N-VA betreurt het opschorten van de samenwerking door de allochtone verenigingen

Op 23 februari 2008

Het kartel CD&V/ N-VA betreurt de beslissing van de allochtone verenigingen om de samenwerking met de stad tot september op te schorten. Dit besluit is het gevolg van de beslissing van de gemeenteraad eerder deze maand ( 23 stemmen op 31 ) over het verbod tot het dragen van alle uiterlijke kentekenen van levensbeschouwing, politiek, filosofie, enz..

Of de beslissing nu aan de orde was of binnen een maand of binnen een half jaar maakt naar onze mening weinig verschil. De discussie zou sowieso dit jaar nog moeten komen in het kader van de deontologische code. Na rijp beraad kwamen de gemeenteraadsleden van CD&V / N-VA tot de conclusie dat het alternatieve voorstel, dat we samen met openVLD uitwerkten, het beste was.

Dat sommigen het hier moeilijk mee hebben, begrijpen we wel. De meningen hierover zijn divers. Nochtans is dit een minder verregaand voorstel dan datgene dat enkele maanden geleden o.m. in Antwerpen is goedgekeurd.

Tijdens de gemeenteraadszitting van de stad Lier van 28 januari ll werden er nog andere beslissingen genomen. Zo heeft onder meer de stad beslist dat zij haar inspanningen omtrent diversiteit zal vergroten. Dit kunnen we echter slechts realiseren door samen te werken met de verschillende partijen, ook met de allochtone verenigingen.

Het komt bij ons over dat deze discussie door sommige personen en/of partijen wordt gebruikt om zich te profileren. De Lierenaars en de Hooiktenaars, zowel allochtonen als autochtonen, zijn volgens ons hiervan het slachtoffer. Zij zijn ons echter te dierbaar om dit zomaar te laten gebeuren. De Lierenaars en de Hooiktenaars verdienen een goed bestuur waar naar het belang van hen wordt gekeken en niet van politici en/of politieke partijen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is