Jong N-VA: geen privatisering van de speeltuin!

Op 21 juni 2006

Jong N-VA Lier neemt met grote verbazing kennis van de plannen van Schepen Grootaers met de speeltuin aan het stadspark. De schepen zal de komende gemeenteraad voorstellen om het bestaande gebouw binnen de speeltuin aan een privé-onderneming ter beschikking te stellen voor het uitbaten van een horecazaak. Deze onderneming zal ook instaan voor het openen en sluiten van de speeltuin en krijgt de gelegenheid betalende activiteiten te organiseren binnen de speeltuin. Dit komt neer op een gedeeltelijke privatisering van een openbare speeltuin.

Een eerste bepaling, waarin het de exploitant vrij werd gelaten de openingsuren buiten de schoolvakanties zelf te bepalen, werd reeds geschrapt nadat Jong-N-VA de mogelijke gevolgen van een dergelijke bepaling had aangeklaagd binnen de jeugdraad. Toch is ook het huidige exploitatievoorstel dat op tafel ligt onaanvaardbaar voor Jong-N-VA.

Zo blijft het een probleem dat de schuilgelegenheid bij regenweer verdwijnt die het bestaande lokaal biedt aan kinderen en ouders, wanneer dit gebouw tot een taverne wordt omgebouwd waar alleen betalende klanten welkom zijn.

Ook het organiseren van betalende activiteiten voor kinderen door de exploitant in de speeltuin is volgens Jong-N-VA een slechte zaak. Een openbare speeltuin mag niet worden misbruikt als "mini-pretpark" waar kinderen worden uitgesloten van bepaalde activiteiten omdat deze betalend zijn. Bovendien is het organiseren van activiteiten met kinderen op stadsinfrastructuur een taak voor de jeugddienst en de Speelmicroob, niet van een privé-onderneming. De speeltuin moet een laagdrempelige speelruimte in open lucht blijven waar niemand zich verplicht dient te voelen geld uit te geven.

Om die redenen vraagt Jong-N-VA aan de gemeenteraad om de concessieovereenkomst af te wijzen of tenminste ten gronde te veranderen. De speeltuin moet in alle geval haar bestaande openingsuren en -dagen behouden, een niet-commercieel karakter bewaren en voldoende schuilgelegenheid blijven garanderen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is