Jong N-VA en Jong CD&V reageren tegen nieuwe administratieve lasten

Op 7 maart 2006

In 2005 werd in de Kamer de wet op het statuut van de vrijwilliger goedgekeurd. Deze wet moet ervoor zorgen dat vrijwilligers duidelijke rechten hebben wanneer zij zich belangeloos inzetten. Dit is uiteraard een zeer goede zaak!

Er schort op dit moment echter nog wel wat aan de wet. Om die reden werd de invoering van de wet dan ook met zes maanden uitgesteld. Maar uitstel is niet voldoende. Deze wet legt het vrijwilligerswerk zware verplichtingen op. Door het spontane karakter van de vele jonge jeugdwerkers zou dit heel zwaar doorwegen op hun wekelijkse inzet.

Daarom willen Jong CD&V en Jong N-VA Lier zich scharen achter de eisen van de Vlaamse Jeugdraad:

1. We willen dat de organisatienota geschrapt wordt.
2. We willen dat jonge vrijwilligers niet tegen elkaar uitgespeeld worden.
3. We willen dat het spontane karakter van vrijwilligerswerk gewaarborgd blijft.

Zij zullen de Lierse Jeugdraad dan ook vragen om massaal deel te nemen aan de provinciale actie van de jeugdvereningen die op 9 maart tussen 8u en 10u zal plaatsvinden in station Antwerpen-Centraal en een motie aan te nemen waarin de eisen van de Vlaamse jeugdraad m.b.t. dit dossier worden onderschreven.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is