Jong N-VA en Jong CD&V willen tweede sporthal in Lier

Op 20 maart 2006

De jongerenafdelingen van CD&V en N-VA Lier gaan voluit voor een tweede sporthal in de Netestad. De sporthal aan de Eeuwfeestlaan zit aan het maximum van haar capaciteiten. Er is nood aan extra ruimte om alle Lierse sportclubs de kans te geven hun activiteiten uit te oefenen. De nieuwe sporthal moet centraal gelegen en veilig bereikbaar zijn.

Jong CD&V en N-VA Lier komen tot hun vraag na een diepgaand onderzoek dat de afgelopen maanden werd uitgevoerd. De enqu�te leerde dat de sporthal aan de Eeuwfeestlaan alleen niet meer kan voldoen aan de behoeften van alle Lierse sportclubs. De spitsuren zijn sowieso volgeboekt en ook daarbuiten wordt het voor de clubs almaar moeilijker om nog in de sporthal terecht te kunnen. Daarnaast blijkt ook dat de beschikbare sporthallen in de scholen stilaan volledig bezet geraken.

Jong CD&V en N-VA Lier zien dan ook maar één oplossing: een tweede sporthal in Lier. Waar die het beste zou gebouwd worden, moet verder onderzoek uitwijzen. Jong CD&V en N-VA Lier vragen wel dat de sporthal centraal gelegen is en bij voorkeur op een plaats waar reeds sportactiviteiten plaatsvinden, zodat het stadspersoneel zo effici�nt mogelijk kan worden ingezet. De sporthal moet ook veilig bereikbaar zijn voor alle Lierse sportliefhebbers en scholen.

De vraag naar een tweede sporthal past binnen het sportprogramma van Jong CD&V en N-VA Lier. De stad moet volop en blijvend investeren in sportinfrastructuur om aan de behoeften van de sportende Lierenaars tegemoet te komen. Naast het project van de Hoge Velden, met als doel het nijpend tekort aan voetbalvelden in Lier wegwerken, moet er ook genoeg ruimte zijn voor de Lierse zaalclubs. Iedere sportende Lierenaar heeft immers het recht om op een veilige, gezonde manier zijn sport in eigen stad te kunnen beoefenen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is