Jong N-VA vraagt actiever speelbosbeleid in Lier

Op 26 september 2006

Jong-N-VA trok op onderzoek uit in het Konijneneiland, het bos afgebakend door water tegenover de kanoclub, ter hoogte van de wijk Den Oever. Dit bos werd o.a. in het jeugdwerkbeleidsplan 2005-2007 opengesteld voor de Lierse jeugdbewegingen die zich wilden uitleven in het groen.

Jong-N-VA ging ter plaatse om te kijken hoe het met ons "speelbos" stond. Zoals de bijgevoegde foto�s bewijzen is het terrein echter in een zorgelijke toestand: braamstruiken en brandnetels overwoekeren het grootste deel van het terrein en zorgen voor gevaarlijke situaties, in het bijzonder voor spelende kinderen. De enkele doorgangspaadjes die naar open plekken leiden zijn op verschillende plaatsen met enorme doorntakken overwoekerd, andere delen van het bos zijn gewoon onbereikbaar door de begroeiing. Tussen de dichte begroeiing troffen we zelfs een lang stuk prikkeldraad aan! Wie hier komt spelen, kan maar beter goed uit zijn doppen kijken!

Jong-N-VA vraagt aan het stadsbestuur om van het Konijneneiland eindelijk een volwaardig speelbos te maken. Hiervoor is er werk aan de winkel, dat wil zeggen een regelmatig onderhoud, verwijderen van overwoekerende bramen en netels en het openhouden van de bruikbare ruimte. Enkel op die manier krijgen we avontuurlijke omgeving die uitnodigt tot spelen.

De huidige situatie is echter niet meer aanvaardbaar. De Lierse jeugdbewegingen verdienen een echt speelbos waar zij veilig en ongehinderd kunnen spelen! 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is