Kerstverlichting 2010

Op 11 december 2010

Mondelinge vraag van Frank Boogaerts aan het College van Burgemeester en Schepenen:
"Geachte,

Gelieve volgende mondelinge vraag te agenderen op de e.k. gemeenteraadszitting van  20 december.

In de plaatselijke pers lees ik over de kerstverlichting een merkwaardig zinnetje :” Er mocht van de Stad geen symboliek in voorkomen…….” ( De Kerstkrant – Speciale uitgave van de Streekkrant )

Graag vernam ik het volgende:

  • Is het juist ,zoals de firma in kwestie beweert, dat deze opdracht door de Stad werd gegeven  ?
  • Wat wordt hiermee juist bedoeld ?  Over welke symboliek heeft men het ?
  • Indien dit zo is, graag een verantwoording hiervan ?"

Antwoorden op mondelinge vragen zijn terug te vinden in het verslag van de respectievelijke gemeenteraad, op te vragen bij de stadsdiensten via info [at] lier.be

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is