Lier solidair met Vlaams-brabant: N-VA motie m.b.t. de steun van de boycotactie goedgekeurd

Op 27 april 2004

Op voorstel van gemeenteraadslid Frank Boogaerts (N-VA) werd de bijgevoegde motie maandagavond eenparig goedgekeurd door de Lierse gemeenteraad. De motie is een steunbetuiging aan de Vlaams-Brabantse burgemeesters die de Europese verkiezingen van 13 juni boycotten. De boycot komt er omdat de federale regering (VLD-SP.A-Spirit) weigert het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde te splitsen. Dat heeft voor gevolg dat Franstalige partijen tot Kapelle-op-den-Bos en Zemst kiezers kunnen werven.

Er zijn talloze gegronde redenen voor de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde, waaronder de grondwettelijke indeling in taalgebieden, de schending van het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel, het feit dat zowel het Vlaams parlement als de Vlaamse regering, de provincie Vlaams-Brabant en alle Vlaamse partijen al lang aandringen op de splitsing van het kiesarrondissement, het gegeven dat de splitsing al in 1999 in het Vlaamse regeerakkoord werd opgenomen als te realiseren "tijdens de eerste helft van de zittingsperiode" enz..

De gemeenteraad vraagt de regering dan ook om in geen geval op te treden tegen burgemeesters en schepenen die consequent deze beginselen huldigen en elke medewerking weigeren aan de organisatie van de eerstkomende Europese verkiezingen. De burgemeesters en schepenen volgen nauwgezet de Grondwet, het Arbitragehof, de provincie Vlaams-Brabant, het Vlaams parlement en de Vlaamse regering en niet in minst hun kiezers. Moeten zij daarvoor gestraft worden?

Pittig detail over de stemming in de Lierse gemeenteraad is natuurlijk dat ook de paarse regeringspartijen VLD en SP.A de motie goedkeurden. In Brussel zeggen ze zus, in Lier stemmen ze zo. Inclusief Marleen Vanderpoorten. Nochtans is het net haar kozijn, federaal minister van Binnenlandse zaken Patrick Dewael, die ermee dreigde sancties te nemen tegen de burgemeesters indien ze volharden in hun boycotactie.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is