Moskee Donk

Op 23 november 2010

Turks cultureel centrum zorgt voor segregatie in Lier: N-VA verzet zich tegen bouwplannen op de Donk

De vzw Diyanet maakte zopas grootse plannen bekend met het voormalige terrein dat zij
verwierven op de Donk in Lier. Zo wordt de bouw van een moskee aangekondigd, met een 18
meter hoge minaret erbij. Aanpalend aan de moskee wordt een Turks “cultureel centrum”
opgericht waar onder andere lessen Turks en Koran worden voorzien en vergaderruimte ter
beschikking wordt gesteld voor verschillende recreatieve en culturele Turkse vzw’s.

Op de gemeenteraad van maandag 22november 2010 nam de N-VA-fractie hierover een
duidelijk standpunt in. Als democratische partij dragen wij de godsdienstvrijheid hoog in het
vaandel. De Islam is een erkende godsdienst en moet dan ook ruimte hebben om te worden
beleden. Tegen een moskee als gebedshuis hebben wij dan ook geen bezwaar, zolang de
stedenbouwkundige voorschriften worden gerespecteerd en er geen bijkomende druk op de
wijk door ontstaat. Het spreekt wat ons betreft vanzelf dat een stad die zich steeds voorneemt haar historisch stadsuitzicht te beschermen geen overbodige minaret van 18 meter zal vergunnen.

Waar wij ons als N-VA echter sterk tegen verzetten is de inrichting van een Turks cultureel
centrum op deze site. De N-VA pleit voor een inclusieve samenleving, waar Vlamingen van
alle ras en geloof actief samenleven. Dat kan alleen door het bevorderen van een sterk
gemeenschapsleven, waar alle bevolkingsgroepen aan participeren. Het Liers cultureel
centrum “De Mol” is er voor alle Pallieters, ook die van Turkse origine. Wanneer één groep
een eigen cultureel centrum begint, dat zich bovendien exclusief richt op de Turkse
gemeenschap, is dit een zeer slechte zaak voor ons integratiebeleid. Daar is het nu al pover
mee gesteld: de aanwezigheid van allochtonen in het Lierse verenigingsleven, de adviesraden en de cultuursector in onze stad neemt jaar na jaar af, terwijl er steeds meer allochtone verenigingen en VZW’s uit de grond gestampt worden. Een eigen Turks
gemeenschapscentrum dat die maatschappelijke segregatie versterkt zou dan helemaal
rampzalig zijn. Want daarmee creëer je binnen Lier etnische eilanden en segregatie.

Het spreekt vanzelf dat de N-VA zich niet neerlegt bij het ontwijkende antwoord van het
schepencollege dat gisteren op de gemeenteraad werd gegeven. Wij zullen dan ook niet
nalaten het schepencollege hierover te ondervragen op de komende raadszittingen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is