N-VA bezorgt Lierse jeugdbewegingen en sportclubs administratieve vereenvoudiging

Op 25 april 2006

Dat het onderbouwd dossierwerk van oppositiepartij N-VA nuttig en nodig is, bewijst onderstaande mailcorrespondentie tussen de stedelijke sportdienst en N-VA-gemeenteraadslid Frank Boogaerts (cfr. infra). Het betreft een administratieve lastenverlaging voor de jeugdbewegingen en sportclubs inzake het afleveren van attesten voor fiscale aftrekbaarheid van respectievelijk jeugd- en sportkampen (inclusief stages).

Vanaf 2005 werd op jeugd- of sportkamp gaan fiscaal aftrekbaar voor kinderen tot twaalf jaar dankzij een Vlaamse regeringsmaatregel. Het invullen van de nodige attesten belandt echter bovenop de andere administratieve verplichtingen van sportverenigingen en jeugdclubs met extra papierwerk tot gevolg. Daarom wilde de N-VA dat de stad een stuk van deze administratieve last op zich neemt. Alle attesten dienen namelijk voor de helft toch al te worden ingevuld door de lokale overheid. Via een systeem waarbij de jeugd-verenigingen en sportclubs de in te vullen gegevens (gegevens van de deelnemers, de periode, kostprijs van deelname, e.d.) digitaal aanleveren, drukken de stadsdiensten deze gegevens rechtstreeks op de attesten voor ze naar de ouders van de jonge deelnemers en de betrokken sportclubs en jeugdbewegingen gaan. Deze beperkte uitbreiding van de taak van de stadsdiensten voorkomt zo een berg administratieve rompslomp voor de jeugdbewegingen en sportclubs van Lier.

Begin september 2005 lanceerde Rik Verwaest, de voorzitter van de Lierse Jong N-VA, het voorstel in de pers. Gemeenteraadslid Frank Boogaerts�verdedigde het voorstel op de gemeenteraad van september. De Lierse jeugdraad bracht in oktober 2005 een positief advies uit over het N-VA-voorstel. Niets stond de implemantatie door de stadsdiensten nog in de weg. Gisteren kregen we bericht dat de fiscale attesten inmiddels zijn afgeleverd.

In concreto gaat het dit jaar reeds om een 700-tal deelnemers aan sportkampen en een 200-tal deelnemers aan jeugdkampen. Hun ouders ontvangen dankzij dit N-VA-voorstel tijdig een correct fiscaal attest terwijl tientallen Lierse sportclubs en jeugdbewegingen van een administratieve last bevrijd worden. Wellicht zullen volgend jaar nog meer jeugdbewegingen digitale bestanden aanleveren aan de jeugddienst en zichzelf zo het leven administratief eenvoudiger maken. Dan gaat het om een zes- à zevenhonderd jongeren die aan jeugdkampen deelnemen.
 
De N-VA bewees hiermee een partij te zijn die ook vanuit de oppositie concrete en constructieve voorstellen formuleert waaraan de Lierenaars en Hooiktenaars iets hebben.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is