N-VA haalt zijn slag thuis: Stad Lier hangt 'de beest' uit op 11 juli

Op 10 juli 2003

Wat de evidentie zelf is (elke stad of dorp in Vlaanderen tooit haar gemeentelijke gebouwen met een leeuwenvlag op 11 juli) bleek in Lier lange tijd niet evident. Maar dit jaar is het eindelijk zover: 18 gebouwen van de stad Lier worden op de Vlaamse feestdag getooid met de leeuwenvlag. Dat beloofde de burgemeester in een brief aan de fractieleiders in de gemeenteraad.

Na een schriftelijke vraag interpelleerde N-VA-gemeenteraadslid Frank Boogaerts het schepencollege reeds in september vorig jaar. Zelfs bij de 700ste verjaardag van de Guldensporenslag (1302-2002) vond het schepencollege een leeuwenvlag aan het stadhuis en aan de stadsbibliotheek ruim voldoende. VLD-LMM-schepen Goetze argumenteerde toen dat "er slechts twee locaties met vijf vlaggenmasten zijn. De andere gebouwen hebben vaak maar één mast en het college heeft beslist deze te sieren met de Lierse vlag".

N-VA-gemeenteraadslid Boogaerts verwees naar een omzendbrief van de Vlaamse Gemeenschap (22/10/1999) die de bevlagging van officiële gebouwen reglementeert: "De tekst geeft een overzicht van data met opgave van de officiële vlaggen. De enige verplichte vlag op 11 juli is de Vlaamse vlag. De vlaggen dienen gehesen voor openbare gebouwen waar instellingen gevestigd zijn die ressorteren onder de Vlaamse gemeenschap of het Vlaams gewest, dus ook de gebouwen van provincies of gemeenten". Het N-VA-gemeenteraadslid merkte op dat de omzendbrief voorziet dat de provinciegouverneur ambtshalve maatregelen kan treffen indien de gemeentelijke overheid in gebreke blijft. Deze waarschuwing mist zijn effect niet.

Een mens zou zich afvragen of het stadsbestuur zich schaamt over de Vlaamse identiteit. Alleszins staat de terughoudendheid van het stadsbestuur in schril contrast met de inzet van generaties Lierse flaminganten. Enkele van hen vervulden zelfs een vooraanstaande rol in de Vlaamse ontvoogdingsstrijd zoals Jan-Baptist David, de familie Bergmann, dr. Laporta en Felix Timmermans. Bovendien blijkt uit de politieke en sociaal-economische actualiteit duidelijk dat meer Vlaamse autonomie nodig is. De werkgelegenheidsgraad in Vlaanderen blijft alsmaar verder dalen. Om de Vlaamse welvaart te verzekeren, moeten de Vlamingen een eigen beleid kunnen voeren inzake tewerkstelling, fiscaliteit, volksgezondheid, gezin en mobiliteit. Maar VLD en SP.A-Spirit legden zich tijdens de regeringsonderhandelingen echter neer bij het Franstalige "non" van Di Rupo en Michel.

De N-VA steunt op deze manier ook graag de bevlaggingsactie van de Lierse middenstand. Afdelingsvoorzitter Jan Hauwaert: "Het leek ons evident dat het stadsbestuur dit initiatief zou ondersteunen. Onder meer door op een officiële feestdag van de Vlaamse gemeenschap een mooie Guldensporenviering te organiseren en de officiële vlag van de Vlaamse gemeenschap uit te hangen aan alle officiële stadsgebouwen. Dit zou mooi aansluiten bij het initiatief van de middenstanders om de stad een feestelijk tintje te geven".

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is