N-VA hekelt nieuw tekort aan vuilzakken

Op 22 juli 2004

Sommige Lierse winkels kunnen opnieuw geen huisvuilzakken van 50 liter aankopen bij de stadsdiensten. Gevolg: de bewoners kunnen ook geen huisvuilzakken aankopen in hun winkel. Dergelijke mank lopende dienstverlening zet uiteraard kwaad bloed bij de Lierse winkeluitbaters en bij hun klanten/burgers. De N-VA wijst erop dat het stadsbestuur begin 2003 naast andere belastingverhoging (aanvullende personenbelasting, opcentiemen op onroerende voorheffing en een nieuwe algemene gemeentebelasting) ook de aankoopprijs van de huisvuilzakken verhoogde. Deze prijsverhoging van maar liefst 60% (zestig procent !!!) ging blijkbaar niet gepaard met een aangepaste verbetering van de dienstverlening.

Gemeenteraadslid Frank Boogaerts (N-VA) betreurt dit: "Het gaat hier immers niet om een éénmalig feit maar over een zaak waarover hij reeds meerdere malen informeel is tussengekomen bij de stadsdiensten en formeel heeft geïnterpelleerd in de gemeenteraad. Telkens belooft het stadsbestuur verbetering, belooft het stadsbestuur de bestellingen tijdig te plaatsen maar ... telkens herhaalt de situatie zich. De N-VA vraagt aan het stadsbestuur te onderzoeken waarom de stadsdiensten deze dienstverlening niet correct kunnen verzekeren en de procedures van controle van de stock en het tijdstip van bestelling te optimaliseren."

Als bijlage vindt u de schriftelijke vraag van N-VA-gemeenteraadslid Frank Boogaerts aan het Lierse college van burgemeester en schepenen.

Hopelijk komt de nieuwe VLD-burgemeester bij haar antwoord verder dan de interim-burgemeester Tersago. Die reageerde op de klacht van Frank Boogaerts bij de gouverneur nogal misplaatst. Tersago stelde (1) dat een gemeenteraadslid zich daarmee niet moet bezig houden, (2) dat een gemeenteraadslid dat ook gewoon kan melden aan het stadsbestuur en (3) dat alle stadsgebouwen bevlaggen overdreven zou zijn. Dat antwoord was driemaal fout: (1) Het is juist de opdracht van een gemeenteraadslid om het gemeentebestuur te controleren als vertegenwoordiger van de inwoners. Ook als het om het uitvoeren van wettelijke en decretale verplichtingen gaat. (2) Gemeenteraadslid Frank Boogaerts had al schriftelijk en mondeling gevraagd het decreet te respecteren nadat hij het stadsbestuur nota bene eerst had moeten wijzen op het bestaan van dit decreet. Bovendien had hij gewaarschuwd klacht te zullen neerleggen bij de gouverneur indien het stadsbestuur dit niet deed. (3) Een schepencollge moet wettelijke en decretale verplichtingen uitvoeren en niet oordelen of ze die al dan niet moet uitvoeren. Bovendien is het bepaald flauw van Patrick Tersago het voor te stellen als zou het actiefste gemeenteraadslid van Lier (i.c. Frank Boogaerts) zich alleen maar bezig houden met vlaggen op 11 juli. Bewijs daarvan zijn talrijke interpellaties en schriftelijke vragen over ruimtelijke ordening (bijvoorbeeld 2de spoorwegontsluiting), milieudossiers (bijvoorbeeld wijk De Mijl), begroting, sport, stedelijke dienstverlening en personeelsbeleid.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is