N-VA jongeren zoeken steun voor hun voorstel inzake jeugdlokalensubsidiëring

Op 28 januari 2004

De Lierse jongerenafdeling van de N-VA vraagt op de volgende vergadering van de jeugdraad de steun van de jeugdverenigingen voor hun voorstel inzake jeugdlokalensubsidiëring. Die vergadering vindt volgende week plaats, op dinsdag 3 februari. Gisteren werd het voorstel officieel aan de agenda toegevoegd.

De bedoeling van de N-VA-jongeren is om vanuit de jeugdraad een advies aan het college van burgemeester en schepenen te formuleren. In een brief aan de Lierse jeugdverenigingen (brief) lichten de N-VA-jongeren hun voorstel toe en motiveren het. Subsidies kunnen een mooie ondersteuning betekenen voor de dagelijkse werking van jeugdverenigingen. De stad Lier pakt dan ook uit met mooie bedragen die elk jaar naar jeugd en jeugdverenigingen gaan. De N-VA-jongeren stelden echter vast dat een aanzienlijk deel van die subsidies terug naar de stadskas vloeit zonder dat de jeugdverenigingen de mogelijkheid hebben om van die niet-opgenomen bedragen te genieten. Volgens de Lierse N-VA-jongeren gaat in totaal over meer dan 4340.

Reeds begin vorig jaar lanceerden de N-VA-jongeren op de jeugdraad concrete voorstellen om de subsidies die volgens het huidige reglement niet kunnen worden uitgekeerd toch bij jeugdverenigingen te laten belanden. Zij geven daarbij de voorkeur aan een investeringssubsidie voor bouw en renovatie van jeugdlokalen. Een vorm van subsidiëring die in Lier zeker nog ontbreekt met als gevolg de lokalennood die bij veel jeugdverenigingen heerst. In het vorige jeugdwerkbeleidsplan werd de noodzaak van ondersteuning trouwens al aangegeven, maar in praktijk gebeurde er bitter weinig. Een 2de maal werd het voorstel van de N-VA-jongeren door gemeenteraadslid Frank Boogaerts (N-VA) verdedigd op de gemeenteraad van december 2003. Het probleem werd wel erkend, maar het stadsbestuur weigerde een initiatief te nemen.

Het voorstel bleef evenwel hangen. Enkele weken later pakte CD&V Lier (dat nota bene de schepen van jeugd levert) op haar nieuwjaarsreceptie uit met het "nieuws" dat CD&V volledig te vinden is voor een dergelijke subsidie. Hiermee steunen zij in feite het voorstel van de Lierse N-VA-jongeren. Blijkbaar ontstaat er dus een breder draagvlak voor deze hoognodige subsidie en verzet alvast één bestuurspartij zich niet langer. Tenzij de CD&V-schepen van jeugd niet op één lijn zit met zijn partij. De N-VA-jongeren willen alleszins meer dan loze beloften. Het stadbestuur moet de daad bij het woord voegen. daarom vragen zij aan de jeugdraad hun voorstel te steunen en zo het stadsbestuur vast te pinnen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is