N-VA klaagt liberale partijpropaganda op lier.be aan

Op 25 juli 2004

Op de officiële website van de stad Lier ( www.lier.be ) staat momenteel de tekst van een persconferentie georganiseerd door ex-waarnemend burgemeester Tersago en nieuwbakken burgemeester Vanderpoorten. De N-VA vindt het on line plaatsen van dit document compleet misplaatst. Wie de tekst leest merkt immers onmiddellijk dat het hier om een partijpolitieke persmededeling van de VLD gaat.

Dat het hier niet om "informatie" maar wel om partijpolitieke propaganda gaat is duidelijk. Enkele voorbeelden:

* De terugkeer naar het burgemeesterschap van mevrouw Vanderpoorten wordt geduid als "een bewuste stap". Dat is een zeer eenzijdige voorstelling van de feiten. De terugkeer van mevrouw Vanderpoorten is in de eerste plaats een gevolg van de verkiezingsnederlaag van de VLD en dus geen "bewuste stap". Dat mevrouw Vanderpoorten nog steeds geïnteresseerd is in een hogere politieke functie in Brussel wordt wel bewezen door de deal die de VLD wist te forceren bij de Vlaamse regeringsvorming: de VLD eiste de tweede termijn van het voorzitterschap voor het Vlaams parlement op voor mevrouw Vanderpoorten als troostprijs voor het verliezen van haar ministerambt.

* In de tekst wordt expliciet uitgegaan van een verkiezingsstrategie. Waarom zou de VLD haar verkiezingsstrategie op de website van de stad Lier mogen plaatsen en een andere partij niet? Dit is bijzonder onkies. (Letterlijk: "Met de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 in het vooruitzicht wil Marleen Vanderpoorten zich ten volle inzetten voor het bestuur van de stad.")

* Onderaan wordt via een hyperlink verwezen naar de "persoonlijke website van Marleen Vanderpoorten" die eigenlijk niet meer dan een verkiezingswebsite van de VLD-politica is. Wat heeft dit met overheidscommunicatie te maken?

* Wat heeft een lezer van de officiële website van de stad te maken met de bestuurstaken die mevrouw Vanderpoorten zal opnemen binnen haar partij? (Letterlijk: "Marleen Vanderpoorten zal zich ook inzetten voor de herstructurering en herprofilering van de VLD op nationaal vlak. In oktober volgen er bestuurs- en voorzittersverkiezingen op alle niveau's van de partij. Tegen dan moeten het vrouwonvriendelijke imago van de partij en de vaak gebrekkige interne en externe communicatie onder de loep genomen zijn en adequate oplossingen aangereikt worden. Ook de voorbereidingen van de lokale VLD-afdelingen naar de gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen toe zal in september in het VLD-partijbestuur aan de orde zijn.")

De N-VA vraagt mevrouw Vanderpoorten uitdrukkelijk om de communicatietrukken van de beruchte VLD-campagneleider Noël Slangen in Brussel achter te laten en niet te importeren in Lier. De stad Lier trok onlangs een nieuwe communicatie-ambtenaar aan. Het zou goed zijn mochten de burgemeester en de communicatie-ambtenaar zich eens dringend bezinnen over de deontologische spelregels van correcte overheidscommunicatie.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is