N-VA lier stelt kandidaten voor

Op 18 juni 2006

Kleinzoon van Paul Hermans en kleindochter van Felix Timmermans N-VA-kandidaten

De voorbije maanden werkten CD&V en N-VA aan een stevig Liers verkiezingsprogramma dat de basis zal vormen voor de politieke actie van het kartel CD&V/N-VA vanaf de gemeenteraadsverkiezingen van oktober. Beide partijen zochten tegelijkertijd naar sterke kandidaten die dat programma moeten belichamen, voorstellen aan de kiezer en realiseren in de gemeenteraad. Zaterdag 17 juni koos het afdelingsbestuur van de N-VA Lier zijn vier kandidaten. Daarbij vielen enkele verrassingen te rapen.

Gemeenteraadslid Frank Boogaerts vult logischerwijze als eerste N-VA-kandidaat de 5de plaats op de CD&V/N-VA-lijst in. Frank Boogaerts wierp zich de voorbije zes jaar op als verdediger van de buurt- en middenstandsbelangen wanneer hij pleitte voor het behoud van eenzelfde aantal parkeerplaatsen in de omgeving van de Grote Markt. Zo'n kernversterkend beleid behoudt het stadscentrum zijn karakter als levendig en bruisend hart van Lier . Frank Boogaerts investeerde ook zeer veel aandacht in het fietsbeleid, het respect voor de stedelijke adviesorganen en het dossier van de 2de spoorwegontsluiting via Lier. Hij bekritiseerde ook fel het Liers belastingsbeleid van de VLD-schepen van financiën. In een onbewaakt moment noemde VLD-burgemeester Vanderpoorten hem zelfs "de leider van de oppositie". Professioneel leidt Frank Boogaerts als directeur een dienstverlenende vereniging van Antwerpse havenexpediteurs.

Voor de 6de plaats Rik Verwaest duidde de N-VA Rik Verwaest aan. Daarmee is Rik Verwaest ook meteen de best geplaatste jongerenkandidaat op de CD&V/N-VA-lijst. De voorzitter van Jong N-VA in Lier is de kleinzoon van voormalig Liers CVP-senator Paul Hermans. De KSA-leider engageerde zich aanvankelijk in de Lierse jeugdraad maar trad - overtuigd door het democratisch Vlaams-nationalisme - ook toe tot de N-VA. Rik Verwaest viel meteen op als aanstormend talent. Tijdens de federale parlementscampagne van 2003 vaardigde de N-VA hem af al deelnemer aan het wekelijks tv-jongerendebat "Jeune premier" op TV1. In 2004 was Rik Verwaest kandidaat voor de Vlaamse parlementsverkiezingen. Momenteel studeert hij moderne geschiedenis aan de Universiteit Antwerpen.

Op de 29ste plaats kandideert Emmy Gils voor de N-VA. Als bewoonster van de Vredelaan wil zij mee de verdediging van de stationsbuurt op zich nemen. Door de plannen van een intercommunale met betrekking tot afvaltransporten en de ontwikkeling van de Dungelhoeffsite kan de buurt onder zware druk komen te staan. Emmy Gils geniet enige bekendheid als personeelslid van een Liers grootwarenhuis.

Last but not least stelt de N-VA een verrassende naam voor als N-VA-kandidaat: Christina Wagner. Nog tot midden jaren '90 engageerde zij zich als bestuurslid en als kandidaat binnen de Volksunie. De volgende jaren onderbrak zij dat politiek engagement om familiale redenen. Christina kiest nu echter resoluut voor de N-VA en wil binnen de Lierse N-VA de kaart van het cultuurbeleid trekken. Bovendien vindt zij vrouwelijke deelname aan politieke beslissingsproces erg belangrijk. Als kleindochter van Felix Timmermans volgt zij in de voetsporen van de Fé die tijdens het Interbellum ook eenmaal deelnam als kandidaat op een Vlaams-nationale kandidatenlijst. De N-VA plaatst Christina Wagner als N-VA-lijstduwer op de 30ste plaats, net voor CD&V-lijstduwer en huidig OCMW-voorzitter Maria Vekemans.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is