Open brief van Frank Boogaerts aan Ons Lier m.b.t. een artikel over De Mijl

Op 22 juni 2003

Beste Ons Lier,

Alhoewel ik niet het recht heb om te rageren namens de GECORO op uw artikel "Geen watergebonden industrieterrein aan het Netekanaal" wens ik dit wel te doen als afgevaardigde van mijn partij, de N-VA , in de Gecoro en als N-VA gemeenteraadslid.

U schrijft nl. dat het schepencollege het industrieterrein aan het Netekanaal wil beperken tot de bestaande op het gewestplan aangeduide industriezones, vermeerderd met één ha als een onafhankelijke studie van het provinciebestuur vaststelt dat die hectare noodzakelijk is, en voegt hieraan toe " Het schepencollege houdt op dit vlak rekening met de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro) "

De waarheid is echter helemaal anders !

Ik citeer hierna uit het advies van de Gecoro, geformuleerd in zitting van 13.5.2003:

" Zone voor watergebonden activiteiten langsheen Netekanaal" (zone tussen Aarschotsesteenweg en Berlaarsesteenweg):
"Rekening houdend met deze elementen wordt voorgesteld
-dat de bedrijvenzone wordt beperkt tot de bestaande bedrijvenzones inclusief de bestaande vergunde bedrijven tussen de Mijl en Berlaarsesteenweg"

(einde citaat)

De Gecoro adviseert dus duidelijk: GEEN UITBREIDING.

Het schepencollege daarentegen is wel bereid tot uitbreiding met 1 ha en zet zo de deur op een kier . Het college volgt het herhaalde ongunstige advies van de Gecoro dus helemaal niet.

In de gemeenteraad van 16.6 laakte ik deze houding van het college dat andermaal het standpunt van de erkende adviesraad van specialisten, de Gecoro, en van het buurtcomité De Mijl met de glimlach onder tafel veegt, en stelde dat het college hiermee een Paard van Troje binnenhaalt: nu 1 ha erbij, waarom dan later niet nog enkele "kleine" uitbreidingen ? OM DEZE REDENEN KEURDE DE N-VA DEZE UITBREIDING NIET GOED.

Dit brengt mij, geachte Ons Lier, tot een tweede bemerking: het is betreurenswaardig dat u bijna nooit de standpunten en de stem van de oppositie (45% van de Lierse bevolking !) aan bod laat komen en u beperkt tot de meerderheidsvisie. Kan dit echt niet anders ? Zou dit niet beter de werkelijkheid weergeven ?

Met vriendelijke groeten en hoop op een positieve reactie

Frank Boogaerts
Gemeenteraadslid N-VA

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is