Politiekorps blijft onderbemand

Op 20 oktober 2003

Het stadsbestuur gaat de komende drie jaar telkens drie politieagenten aanwerven. Dat brengt de getalsterkte in 2006 op 96 agenten. Dat antwoordde de VLD-burgemeester tijdens de gemeenteraad op een interpellatie van de N-VA. Volgens gemeenteraadslid Frank Boogaerts (N-VA) blijft het Lierse politiekorps ook dan nog onderbemand.

Korpschef Jozef Jansens maakte enkele jaren geleden een studie over de getalsterkte bij de Lierse politie. Daaruit bleek dat het korps over 113 "voltijdse equivalenten" moet beschikken om het opgelegde takenpakket naar behoren te kunnen uitvoeren. Op dit moment zijn er dat 87. Op papier, want door detacheringen, langdurig zieken en deeltijds werkende agenten bedraagt dat aantal nog slechts 75. Door weekendwerk en rusttijden kan de korpsleiding dagelijks slechts een vijftigtal agenten inzetten.

"Het schepencollege veegde de vraag van de korpschef om meer agenten van tafel. Er zou eerst een audit volgen. We zijn ondertussen een jaar verder. Er is nog steeds geen audit geweest, noch werd een verhoging van de getalsterkte doorgevoerd. Wil het schepencollege dan echt niet meer blauw op straat", vroeg Frank Bogaerts (N-VA) zich tijdens de jongste gemeenteraadszitting af. Volgens burgemeester Patrick Tersago komen er van 2004 tot 2006 jaarlijks drie agenten bij. Eerder was zelfs dit om zogenaamde "budgettaire en begrotingstechnische redenen" niet mogelijk.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is