Prijsverhoging vuilzakken pure afzetterij!

Op 13 februari 2003

Tijdens de gemeenteraadszitting van 20 januari ll. stelde Frank Boogaerts (N-VA) voor de door het stadsbestuur (VLD en CD&V) goedgekeurde prijsverhoging voor de huisvuilzakken in te trekken. Reden van dit N-VA-voorstel: de extra-kosten voor vervoer naar een andere stortplaats kunnen zeker niet meespelen vooraleer de huidige stortplaats aan de Mechelsesteenweg wordt gesloten. En daartoe wordt waarschijnlijk pas in september 2003 overgegaan. De prijsverhoging is daarom a-sociaal en onverantwoord.

In zijn "verantwoording" van de prijsverhoging verklaarde de VLD-schepen van financiën dat er twee redenen zijn die nu reeds de verhoging van 60% rechtvaardigen, met name
1. Een Diftarproject.
2. De noodzakelijke aankoop van vrachtwagens en aanhangwagens door de Stad.

Verder onderzoek door gemeenteraadslid Boogaerts leert echter het volgende:

1. Wanneer de stortplaats Mechelsesteenweg wordt gesloten zal het vuil nog steeds in de "bunker" gestort worden en vervolgens in perscontainers naar een nieuwe stortplaats vervoerd worden. Dit laatste kan eventueel gebeuren door Igemo. Waarschijnlijk zal het gebeuren door de firma die nu belast is met het ophalen van het huisvuil.

2. In de "Technische beschrijving" van de "Huis-aan-huis-inzameling van huisvuilzakken, grofvuil en snoeiafval" staat duidelijk vermeld: "Zolang er kan gestort worden in Lier mogen er echter geen transportkosten worden aangerekend. Wanneer er buiten Lier dient gestort te worden wordt de afstand in rekening gebracht tussen de stortplaats van Igemo - Mechelsesteenweg en de nieuwe stortplaats". Het zal dus duidelijk deze firma zijn die zal zorgen voor het vervoer, en niet de Stad.

Schepen Goetze beweerde steeds dat investeringen moesten gebeuren in de aankoop van vervoermiddelen om het huisvuil naar een andere stortplaats te brengen. Uit dit document en uit verschillende gesprekken met de stadsdiensten blijkt duidelijk dat er van een aankoop door de stad van vervoermiddelen geen sprake is! Het argument aangehaald door de schepen is waardeloos en fout.

Wat Diftar betreft zegt datzelfde document: "Het is mogelijk dat het stadsbestuur vanaf de tweede helft van het jaar 2003 een proefproject met DIFTAR-inzameling voor restafval opstart in één wijk". Met andere woorden: zekerheid is er niet en als het er al komt blijft het zeer beperkt.

Hoe moeten we dit betitelen? Onvoldoende dossierkennis? Onvolledige of verkeerde informatie aan de gemeenteraad en de bevolking? Gewild of ongewild? Tracht men ons iets op de mouw te spelden?

Feit is dat de uitleg van Schepen Goetze onjuist is: de stad moet geen vrachtwagens en aanhangwagens aankopen voor het vervoer van afval naar een andere stortplaats. De verhoging met 60% van de prijs van de huisvuilzakken goedgekeurd door VLD en CD&V blijkt financieel onnodig en is dus een zuivere belastingverhoging: het is pure afzetterij.

De N-VA vindt deze belastingverhoging a-sociaal omdat ze de sociaal zwakkeren harder treft als rijkere inwoners en omdat ze vooral jonge gezinnen met kinderen treft. Qua gezinsonvriendelijkheid kan dit tellen van de VLD en CD&V! Bovendien is de belastingverhoging nadelig voor het milieu omdat het sluikstorten zal toenemen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is