Slachtvloer offerfeest

Op 24 november 2011

interpellatie Frank Boogaerts op gemeenteraad dd. 28/11/11 

Moslims konden  voor het offerfeest een schaap laten slachten op een speciaal hiervoor ingerichte slachtvloer in de Hulststraat. Maar aan de Fortweg werd ook geslacht in een schaapstal waar volgens een vonnis van 2006 geen handelsactiviteit mag worden uitgevoerd.

Het gaat hier over de terreinen die gedurende jaren het voorwerp uitmaakten van betwistingen over het organiseren van handelsactiviteiten, door verschillende personen en bedrijven (verkoop van tuinmeubelen, kleren, eetwaren…….), ons allen welbekend.

Er werden hierover ellenlange en talrijke besprekingen gevoerd in het schepencollege en in deze gemeenteraad, en ook de rechtbank deed een uitspraak.  De 12° Kamer van het Hof van Beroep van Antwerpen oordeelde in zitting van 17 mei 2006 het volgende:  “Beveelt eerste en derde beklaagden de plaats in de vorige staat te herstellen, hetgeen impliceert

 • Het ongedaan maken van de bestemmingswijziging door het stopzetten van elke handelsactiviteit op de betrokken percelen wat tevens inhoudt dat alle koopwaar en opslag in en rond de voormalige stal – heden winkel en opslagruimte – verwijderd worden
 • Het niet langer aanwenden van de omgeving van het gebouw als parking
 • Het slopen van de verhardingen in en rond het gebouw, van de bureauruimte, de sanitaire ruimte en de afdaken langs de zijgevel van het gebouw
 • Binnen  de termijn van een jaar ingaande vanaf het in kracht van gewijsde gaan van huidig arrest
 • …………………
 • Veroordeelt eerste en derde beklaagden, voor het geval dat aan de veroordeling tot herstel niet wordt voldaan, solidair tot betaling aan de stedebouwkundige inspecteur van een dwangsom van 125 Euro per dag vertraging…….”

 

Ondanks die duidelijke uitspraak werd er op deze plaats de dagen rond het offerfeest toch opnieuw handel gedreven, werd de parking gebruikt. Want gebeurde er daar ? Er werden de dag van het Offerfeest en de weken ervoor schapen verkocht = een handelsactiviteit. (een plaatje “schapen te koop “ stond er gedurende enkele weken). Er werden een 700-tal schapen geslacht tegen betaling = een handelsactiviteit. En er werd gebruik gemaakt van de parking. De verkoop en de slachtmogelijkheid zouden ook via internet, facebook e.d. bekend gemaakt zijn tot in het buitenland.

Ik heb ook vastgesteld dat de politie aanwezig was, dat naast de rijweg borden waren geplaats met de aanduiding “verboden te parkeren”, en dat de Voedselinspectie aanwezig was. In de pers verklaarde Schepen Van Weert dat er alleen een kennisgeving aan het Schepencollege nodig is voor een slachtvloer en geen milieuvergunning, maar dat de organisator aan de Fortweg ook een stedebouwkundige vergunning moet hebben, en die heeft hij niet. Er is een PV opgesteld dat werd doorgestuurd naar het parket, en er kan een veroordeling volgen.

Ik zou graag het volgende weten:

 1. Waarom heeft het CBS geen verdere akties ondernomen om het hogervernoemde vonnis volledig te laten uitvoeren ?
 2. Het CBS heeft dus wel een kennisgeving ontvangen voor de slachtvloer neem ik aan. Want de politie was daar. En er stonden verkeerstekens .Waarom is er dan geen lichtje gaan branden ?
 3. Er is echter geen stedebouwkundige vergunning afgeleverd. Waarom is er dan opnieuw geen lichtje gaan branden ?
 4. Is er dan geen kontakt tussen de verschillende diensten ? ik meende toch dat er nu 1 dienst is opgericht die bevoegd is voor alle vergunningen ?
 5. Waarom is het CBS niet opgetreden in dit geval om de handelsactiviteiten te verbieden?
 6. Hoe is de aanwezigheid van het FAVV te verklaren ? Door wie zijn deze verwittigd ?
 7. Gedurende enkele weken reeds is er bovendien opnieuw handelsactiviteit; er worden nl. opnieuw meubelen opgeslagen in de hangars. Wanneer gaat het CBS de nodige maatregelen treffen om het vonnis volledig te laten uitvoeren ?

 

Met dank bij voorbaat

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is