Sloop oud zwembad Netelaan

Op 9 februari 2009

Interpellatie van Rik Verwaest in de gemeenteraad van 23 maart 2009:

"Geachte mevrouw de voorzitster,
Geachte schepenen en burgemeester,
Geachte collega’s,

De voorbije maanden kon ik persoonlijk vaststellen dat heel wat jongeren het oude zwembad in het stadspark gebruiken als rondhangplek. De stadsdiensten doen lovenswaardige pogingen om het leegstaande gebouw af te sluiten voor indringers, maar zij blijken geen partij te zijn voor de ontdekkingsdrang van onze jonge stadsgenoten. De brand die een maand geleden uitbrak is het beste bewijs dat het gebouw gemakkelijk kan worden binnengedrongen, ook door mensen met minder onschuldige bedoelingen.

Het oude zwembad is er na enkele jaren leegstand slecht aan toe. De muren staan vol graffiti en sinds de brand is zowel de achterkant als de voorkant lelijk beschadigd. De vraag die we ons nu moeten stellen is of het niet opportuun is het gebouw zo snel mogelijk te laten slopen?

Er zijn twee goede argumenten voor een snelle sloop: ten eerste loopt de stad een behoorlijk aansprakelijkheidsrisico wanneer er in de toekomst ongevallen gebeuren in het gebouw en de schadelijder kan aantonen dat de stad als eigenaar en ergo toezichthouder deze gevaarlijke site onvoldoende heeft afgesloten. Nu alle ramen langs de achterkant weg zijn en de voordeur vernield is, lijkt het degelijk afsluiten ervan quasi onmogelijk. Ten tweede is het evident dat het gebouw er door langere leegstand niet mooier op zal worden en de aantrekkelijkheid van de omgeving van het stadspark en Timmermansmuseum behoorlijk zal aantasten.

Dat er nog tijd en onderzoek nodig is om een finaal besluit over de toekomstige functie van het terrein te nemen lijkt me evident, maar dat staat mijn inziens volledig los van een eventuele sloop van het huidige gebouw. Ik zou dan ook willen vragen om snel te handelen in dit dossier en hoe dan ook de sloop van het oude zwembad in te zetten. "

Antwoorden op mondelinge vragen enn interpellaties zijn terug te vinden in het verslag van de respectievelijke gemeenteraad, op te vragen bij de stadsdiensten via info [at] lier.be

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is