VLD en CD&V/N-VA reageren op de verwijten van Lier & Ko Leeft

Op 5 november 2006

DE LIERSE COALITIEBESPREKINGEN --- REACTIE NAMENS VLD EN CD&V/N-VA ---

De recente verklaringen van Els Van Weert namens Lier Leeft en Jan Hermans namens Lier & Ko en hun verwijten aan het adres van VLD en CD&V/N-VA zijn dermate bedreigend voor serene coalitiebesprekingen en voor een goed stadsbestuur tijdens de volgende zes jaar, dat VLD en CD&V/N-VA zich genoodzaakt zien hierop publiekelijk te reageren.

1) Het verwijt betreffende "het bestuursakkoord"

De voorbije weken werkten VLD en CD&V/N-VA aan een degelijk en coherent voorstel tot bestuursakkoord. De tekst vormt een basis voor de onderhandelingen met andere partijen. Gezien recente persartikels en geruchten over onenigheid binnen de stadspartij Lier & Ko (ontslag van een kandidaat van die partij; onenigheid over het "post-electoraal kartel" met Lier Leeft; ...) was politieke terughoudendheid gewettigd. Dat die interne verdeeldheid bij Lier & Ko nu door Els Van Weert en Jan Hermans wordt toegeschreven aan allerlei machinaties vanwege VLD en CD&V/N-VA is betreurenswaardig en werkt contraproductief.

Het getuigt bovendien van verregaande arrogantie vanwege Els Van weert en Jan Hermans te stellen dat twee politieke formaties die meer stemmen kregen op 8 oktober (VLD en CD&V/N-VA) een bestuursvoorstel van Lier Leeft en Lier & Ko enkel mogen amenderen.

2) Het verwijt betreffende de "postjes"

Het opeisen van de burgemeestersjerp door Lier Leeft (met 5 zetels) en Lier & Ko (met 3 zetels) is onaanvaardbaar. Maar ook hun eis om samen vier van de negen (4/9 !!!) uitvoerende mandaten te krijgen is onverdedigbaar gezien het globale verkiezingsresultaat. Op 8 oktober kwamen VLD (met 7 zetels) en CD&V/N-VA (met 7 zetels) - op het VB - na als grootste formaties uit de stembusslag.

Ook qua persoonlijke voorkeurstemmen kwam Els Van Weert pas als 4de kandidaat uit de stembusslag. Het zou overigens van eerlijkheid getuigen mocht federaal staatssecretaris Els Van Weert meedelen of zij al dan niet haar mandaat als Vlaams parlementslid zal opnemen indien zij na de federale verkiezingen geen lid meer is van de federale regering.

3) Het verwijt betreffende het "cordon sanitaire"

Zonder Lier Leeft of zonder Lier & Ko is een democratische bestuursmeerderheid perfect mogelijk. Dit geldt niet voor VLD en CD&V/N-VA die mathematisch onmisbaar zijn voor een coalitie zonder het VB. Door hun zogenaamd post-electoraal kartel misbruiken Lier Leeft en Lier&Ko het cordon sanitaire om in te breken in het Lierse stadsbestuur. Van een nationaal kopstuk van SP.A-Spirit en federaal regeringslid is dit een moreel verwerpelijke houding. Aan de basis ligt immers louter persoonlijke carrièreplanning.

De vorming van een "post-electoraal kartel", de discussie daarover binnen Lier & Ko, de eisen naar postjes vanwege Els Van Weert en de aanmatigende manier waarop Lier Leeft en Lier & Ko hun beleidsvoorstel als te amenderen basistekst vooropstellen belemmerden de voorbije maand ernstige coalitiebesprekingen. Namens onze partijen hopen wij dat beide gesprekspartners de gesprekken met respect voor de verkiezingsuitslag zullen hervatten. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is