Verkoop van afgedankte wapens van de politie

Op 13 oktober 2011

Wetgevend initiatief van Frank Boogaerts in de Belgische Senaat:

"Ik verwijs naar de bespreking enkele maanden geleden in de Lierse Gemeenteraad over de verkoop van afgedankte politiewapens.

De meeste gemeenten en steden verkopen afgedankte politiewapens aan erkende wapenhandelaars. Omdat het hier gaat om een gevoelige (en gevaarlijke ) materie  werd er reeds in september 2006 een Ministeriële Omzendbrief  rondgestuurd met een aantal richtlijnen. Maar toch verkopen nog vele steden deze wapens.

Dat is ook zo in Lier. Bij de bespreking hiervan in de Lierse gemeenteraad stelde ik voor deze wapens niet meer  te verkopen, maar te vernietigen omdat altijd het risico bestaat dat ze in verkeerde handen terechtkomen . Als pacifistische partij ligt dit volledig in de lijn van onze filosofie. Na enkele aarzeling sloten de meeste partijen zich hierbij principieel aan, maar keurden ze de verkoop toch nog goed, “voor de laatste keer” weet je wel……..

Redenen genoeg  dus voor mij om een wetgevend initiatief te nemen.

In plenaire zitting van 11 oktober nam de Senaat mijn voorstel van Resolutie in overweging. Deze vraagt de Regering:

“1. De mogelijkheid tot verkoop van afgedankte wapens van de politie volledig uit te sluiten, met inbegrip van de verkoop aan officieel erkende wapenhandelaars

“2. Te voorzien in een sluitende procedure tot vernietiging of onklaar maken van deze afgedankte wapens, door of via de logistieke diensten van de federale politie, “die elk verder misbruik uitsluit.”

Het voorstel van Resolutie wordt nu doorgezonden ter bespreking naar  de Commissie Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden.  Uiteraard hoop ik dat dit voor mij en de N-VA voor de hand liggende voorstel zal worden aangenomen door alle partijen in het Parlement.

De volledige tekst van de resolutie kunt u raadplegen op de webstek van de Senaat onder Wetgevende Stukken 5-1248/1 en in bijlage.

Uiteraard steeds graag bereid tot alle gewenste verdere informatie.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is