Werken 'zwart' punt starten in 2011

Op 28 december 2010

Het geld voor het aanpakken van het kruispunt aan warenhuis Carrefour komt uit het Financieringsfonds voor schuldafbouw en Eenmalige Uitgaven (FFEU) van de Vlaamse regering. "Aanvankelijk waren hiervoor geen middelen beschikbaar, maar wij drongen bij Vlaams minister van Begroting Philippe Muyters (N-VA) sterk aan op het alsnog vrijmaken van dit budget", zegt Liers gemeenteraadslid en Vlaams parlementslid Frank Boogaerts (N-VA). "Een veilige Ring is absolute prioriteit, zeker met de zware verkeersdruk die het doorsnijden van het centrumverkeer zal teweegbrengen. Elk jaar gebeuren er zware ongevallen, soms zelfs met dodelijke slachtoffers. Vandaar het belang van een spoedige heraanleg."

De bal ligt nu in het kamp van Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V), die een definitief uitvoeringsplan kan opmaken. Burgemeester Marleen Vanderpoorten vroeg haar in april en september hoe ze de zwarte punten wil aanpakken. "Ik heb toen ook gepeild naar de timing voor de werken aan de Ring van Lier (R16). Op de kruispunten Ring-Mechelsesteenweg en Ring-Boomlaarstraat laat de verkeersveiligheid immers zwaar te wensen over. Het stijgende aantal ongevallen toont dat aan. Beide zijn zeer belangrijk voor de regio, aangezien ze dagelijks worden gebruikt door pendelaars die van en naar het station rijden", schetst Vanderpoorten. "Volgens de minister konden de werken aan het kruispunt Ring-Boomlaarstraat spoedig starten omdat de aanbesteding en de uitvoering samenhangen met de vooruitgang in de onteigeningen, maar jammer genoeg is het nog steeds wachten op de eerste spadesteek."

Minister Crevits antwoordde de burgemeester dat de onteigeningsplannen momenteel worden opgemaakt door het studiebureau van de administratie Wegen en Verkeer, en dat de officiële onteigeningsprocedure binnenkort kan starten. "Daarover wordt nog een overleg gepland met de stad", zegt Vanderpoorten. "Het ontwerp en het aanbestedingsdossier zitten in een eindfase. Het Agentschap Wegen en Verkeer hoopt - als de onteigeningen gunstig verlopen - het geld voor de werken in 2012 te voorzien." 

Voor de werken aan het kruispunt van de Ring met de Mechelsesteenweg is de bouwvergunning verleend en ligt het aanbestedingsdossier klaar. "De aanbesteding kan gebeuren als de onteigeningen achter de rug zijn. De werken zouden in 2011 starten", zegt burgemeester Vanderpoorten.

Het gaat om zeer ingrijpende werken die minstens 2,5 jaar gaan duren. Onder het kruispunt wordt een tunnel gegraven om het verkeer veiliger te laten verlopen. Bovengronds komen er rotondes en rechtstreekse in- en uitritten naar warenhuis Carrefour. De gevaarlijke doorsteek aan de Boomlaarstraat wordt afgesloten. Hoe het verkeer tijdens de werken gekanaliseerd gaat worden, is nog niet precies geweten, en ook de startdatum is nog niet bekend.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is