Werken Hoogveldweg 15/11/2010

Op 8 december 2010

Schriftelijke vraag van Frank Boogaerts aan College van Burgemeester en Schepenen:

"Geachte,

Maandagmorgen vertrok ik naar Brussel via de Hoogveldweg. Ter hoogte van het Hoeveke om 7u50: file. Op een bepaald moment werd de oorzaak duidelijk: de plaatsing van verkeerslichten op deze weg over een bepaalde afstand ter hoogte van “werken”.  Inderdaad, tussen aanhalingstekens. Want: er werd eenvoudigweg NIET GEWERKT , en de rijweg werd niet kunstmatig versmald zodat er geen enkele moeilijkheid was om op een probleemloze manier de “werken” voorbij te rijden.

Om 8u20 was ik de “werken” voorbij: 30 minuten file dus om Lier uit te rijden voor niets.

Vandaar mijn eerste vraag  dat de Stad aan diegene die de werken uitvoert de opdracht geeft om dergelijke mobiele lichtensignalisatie uit te schakelen wanneer er geen werken worden uitgevoerd (en op voorwaarde dat de veiligheid niet in gevaar wordt gebracht)

Tweede bemerking: naast deze “werken” op de Hoogveldweg, is er een gelijkaardige mobiele werkplaats met verkeerslichten op de Mechelsesteenweg. Beide maken dat de 2 wegen Lier – Duffel – Mechelen ernstige verkeershinder veroorzaken voor al wie deze richtingen uitmoet.

Vandaar mijn tweede vraag  dat de Stad het initiatief neemt om samen met de opdrachtgevers van de werken en de uitvoerders ervan, deze werken te coördineren." 

Schriftelijk antwoord van de secretaris wd.:

"Geachte heer Boogaerts,

de aannemer die nutswerken uitvoerdde aan de Hoogveldweg/Waversesteenweg had een vergunning die liep tot 31 oktober 2010. De verkeerslichten die u op maandag 15 november in de Hoogveldweg tegen kwam, waren daar op eigen initiatief geplaatst door de aannemer. Deze had hiervoor geen vergunning, noch een verlenging aangevraagd. Ook in de eerder afgeleverde vergunning waren geen verkeerslichten voorzien. Toen de aannemer door de stadsdiensten werd gewezen op het ontbreken van een vergunning, zijn de lichten verwijderd. De werken waren ondertussen ook al afgerond.

Wanneer de bedrijfseenheid verkeer een vergunning aflevert waarin het plaatsen van verkeerslichten is opgenomen, wordt steeds in samenwerking met de aanvrager bekeken op welke tijdstippen deze actief zijn.

Wat betreft de werken aan de Mechelsesteenweg werd enkele weken voor uw schriftelijke vraag contact opgenomen met de aannemer. De wachttijd aan de verkeerslichten bedroeg toen immers +/-4 minuten. De aannemer werd verzocht deze wachttijd terug te brengen tot anderhalve minuut. In de week van uw schriftelijke vraag werd de werkzone verplaatst richting Duffel. Na de vaststelling dat de lichten opnieuw foutief stonden afgesteld, werd de aannemer nogmaals verzocht aanvaardbare wachttijden in te stellen."

Anja Vlaeymans
Secretaris wd.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is