Burgemeester Boogaerts (N-VA) zeer tevreden met subsidie voor stadsvernieuwingsproject Normaalschool

Vlaams minister van Stedenbeleid, Liesbeth Homans (N-VA), kent Lier een subsidie toe in het kader van stadsvernieuwing. De stad ontvangt een projectsubsidie voor een bedrag ruim 1,8  miljoen. Het project PPS Normaalschool voorziet in een gedifferentieerd aanbod aan woningen en publieke functies. De stad heeft de ambitie om de site van de Normaalschool opnieuw te verbinden met het overige openbaar domein van de binnenstad. Er wordt op een doordachte en kwalitatieve manier voorzien in zowel private als openbare ruimte. Op de plaats van het vroegere scholencomplex komen nieuwbouwappartementen, ruime duplexappartementen, grondgebonden rijwoningen, kantoren of praktijkwoningen, een co-housing project in het klooster naast de school, buurtwinkels, een incubator voor startende ondernemers en twee ondergrondse parkings met in totaal 200 parkeerplaatsen.

Burgemeester Frank Boogaerts (N-VA) reageert zeer tevreden: “Dat we van Vlaams minister van Stedenbeleid Homans zo’n forse subsidie van 1.850.000 euro voor het project PPS Normaalschool ontvangen is een zeer welgekomen steun. Maar die forse subsidie is ook een bewijs dat dit een héél waardevol project is voor onze stad. Niet alleen het Lierse stadsbestuur zegt dit, na beoordeling door een onafhankelijke expertenjury erkent de Vlaamse regering dit nu ook op deze manier”. De burgemeester voegt er nog met een knipoog aan toe: “Op 3 juni bezocht Liesbeth Homans, samen met andere prominente partijtoppers, de stad Lier. Blijkbaar hebben we toen ook een hele goede en overtuigende indruk gemaakt.”

“Met deze subsidie willen we de aantrekkelijkheid, de duurzaamheid en de leefbaarheid van de stad verder verhogen,” aldus minister Homans. Steden krijgen projectsubsidies voor de realisatie van innoverende en multifunctionele stadsvernieuwingsprojecten. Naast Lier ontvangen ook Antwerpen, Gent en Roeselare elk een projectsubsidie. Dit gebeurde na de beoordeling van duidelijke kwaliteitscriteria door een onafhankelijke jury van experten. In totaal gaat het over een bedrag van ruim 8,1 miljoen euro. 1.850.000 euro daarvan gaat naar Lier. “De projecten werken aan een ingrijpende en duurzame vernieuwing van de stedelijke bebouwde ruimte. Ze moeten de kwaliteit van de fysieke leefomgeving in een bepaald stadsdeel verbeteren en hebben een hefboomfunctie voor het betrokken stadsdeel. De projecten verhogen er de algemene leefkwaliteit“ zegt minister Homans.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is