Het nieuwe 'Plan Samenleven' voor Lier krijgt vorm

Op 31 maart 2023, over deze onderwerpen: Sociaal weefsel

Met het plan Samenleven ondersteunt de Vlaamse overheid lokale besturen om samenleven in diversiteit te bevorderen. Lier kan hiervoor rekenen op 375.794 euro extra middelen en wil vooral inzetten op het aanleren van het Nederlands en het actief begeleiden van uitstromers en werklozen in onze samenleving.

In het eerste jaar wil de stad minstens 1.384 deelnames aan oefenkansen Nederlands bereiken en trachten ze 169 gezinnen te helpen bij het leggen van een brug naar het onderwijs. Daarnaast komt er begeleiding voor zo’n 200 jongeren die zonder diploma uit het onderwijs dreigen te vertrekken en zullen 140 werkzoekenden uit kansengroepen naar de arbeidsmarkt begeleidt worden. Tot slot is er de ambitie om 170 jongeren in contact te brengen met onze Vlaamse cultuur.

“De oefenkansen Nederlands breiden we uit voor zowel beginners als gevorderden.”, zegt schepen van Welzijn en Sociale Zaken Annemie Goris, “Beginners kunnen in kleine groepjes de woordenschat leren kennen. Gevorderden kunnen dan weer deelnemen via Parlangi. Dit is een onlineplatform waarmee we Nederlandstalige en anderstalige Lierenaars met elkaar in contact brengen om van thuis het spreken van het Nederlands te oefenen.”

De brug naar het onderwijs wordt gelegd door het aantal trajecten binnen het project Schoolcoaches fors te verhogen. Vrijwilligers zijn onmisbare schakels bij het ondersteunen kwetsbare gezinnen met kinderen in de lagere school. Zij helpen met het huiswerk, lezen van schoolbrieven, nakijken van de agenda tot zelfs contacten leggen met de school.

Met de middelen van Plan Samenleven nam de stad een extra medewerker Gelijkeonderwijskansen aan, om in te zetten bij het begeleiden van leerlingen die dreigen uit te vallen zonder diploma, en een extra medewerker die projecten rond vakantiewerk, bedrijfsbezoeken, begeleiding naar werk, netwerkstages en taalcoaching op de werkvloer verder uitrolt. Belangrijke stappen gezien 13% van de Lierse jongeren uitstroomt zonder diploma en er momenteel maar liefst 388 Lierenaars langer dan twee jaar werkloos zijn.

De vrijetijdsdiensten zullen zich daarnaast ook maximaal inzetten om kwetsbare jongeren in contact te brengen met ons Liers cultuuraanbod. Van workshops in het Stadsmuseum en taaltoegankelijke voorstellingen in het cultuurcentrum tot leesbevorderingsprojecten in de bibliotheek.

"Door de uitvoering van deze acties pakken we de kinderarmoede aan alsook de werkloosheid bij kansengroepen, creëren we betere schoolresultaten bij kwetsbare kinderen en jongeren, verminderen we de schooluitval en zorgen we ervoor dat taal niet alleen wordt geleerd op school maar ook buiten de schoolmuren intensief wordt geoefend op ieders niveau.", aldus schepen Annemie Goris.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is