Intentieverklaring - ontwikkeling Hoge Velden

Op 26 februari 2019, over deze onderwerpen: Infrastructuur, Investeringen, Jeugd, Jongeren, Sport

Onze burgemeester heeft gisteren tijdens de gemeenteraad onderstaande intentieverklaring gebracht. Daarmee bevestigt deze coalitie haar engagementen voor de het bouwrijp maken van de gronden, de aansluitingswegen, de parking en de nutsvoorzieningen.  Samen met de voetbalclubs Lierse Kempenzonen en Lyra-Lierse zal verder onderhandeld worden over de inbreng van deze clubs in de aanleg van voetbalvelden en de uitbating van het complex. Het is en blijft het streefdoel om zo snel mogelijk een voetbalcomplex uit de grond te stampen voor alle jeugdspelers uit Lier van beide voetbalclubs!

INTENTIEVERKLARING

Het RUP Hoge Velden komt nu in realisatiefase. Naar aanleiding hiervan bevestigt het schepencollege uitdrukkelijk zijn absolute voornemen om de ontwikkeling van een jeugdvoetbalcomplex op de Hoge Velden resoluut en zo snel mogelijk uit te voeren, zoals vastgelegd in het bestuursakkoord.

Voetbalclub Lyra-Lierse zal hierbij een belangrijke partner zijn. In functie daarvan werd Lyra-Lierse reeds door het schepencollege uitgenodigd om op 11 maart haar inhoudelijke en financiële plannen voor te leggen. Ook een eventuele oplossing voor de eerste ploeg van Lyra-Lierse binnen het geheel van de Hoge Velden zal hierbij kunnen worden besproken. Dit laatste staat los van de realisatie van het jeugdvoetbalcomplex en zal de club volledig met eigen middelen dienen te financieren indien hierover een akkoord zou worden bereikt. Ook andere Lierse clubs zoals Lierse Kempenzonen zullen betrokken worden in de besprekingen over de ontwikkeling van de Hoge Velden.

Alle stedelijke investeringen in dit dossier gebeuren in functie van de administratieve voorbereiding, het bouwrijp maken en ontsluiten van de site, met als einddoel de ontwikkeling van jeugdvoetbalvelden bestemd voor de jeugdwerking van alle Lierse voetbalploegen. Hiertoe zullen in de meerjarenbegroting de nodige middelen worden vrijgemaakt.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is