N-VA gaat voor stedelijk jeugdvoetbalcomplex op de Hoge Velden en een kunstgrasveld in Hooikt

Het Lierse voetbal beleeft woelige tijden. Als grootste beleidspartij werkt de N-VA Lier&Koningshooikt mee aan oplossingen. In de eerste plaats voor het jeugdvoetbal. Dat was ook altijd de wens van alle lokale voetbalploegen: Lierse, Lyra en Hooikt.

In het dossier-Hoge Velden en het jeugdveld van Hooikt maken we dan ook graag ons verkiezingsprogramma bekend.

Frank Boogaerts: “Onze voorgangers lieten in 2012 uitschijnen dat Hoge Velden bijna rond was, maar in werkelijkheid stond men nergens. Meer dan een plan op papier was er niet en ook financieel was niets voorzien. Het huidige stadsbestuur heeft ondanks de schuldenlast wél geïnvesteerd en maar liefst 13 hectare verworven. Inmiddels beschikken we al over 77% van het nodige terrein. De onteigening van het laatste deel is volop lopende. In de begroting werd al 2,2 miljoen opzijgezet voor de ontsluiting en nutsvoorziening. Het volgende stadsbestuur moet dus alleen nog de invulling beslissen.”

Voor de N-VA is die invulling alvast duidelijk: Hoge Velden moet een stedelijk jeugdvoetbalcomplex worden. Op de site kunnen 7 voetbalpleinen met omkadering worden gerealiseerd, waarvan een deel in kunstgras.

Rik Verwaest: “De N-VA wil dat stad Lier ook na de grondverwerving voortrekker blijft. Wij moeten dus zélf dat jeugdcomplex aanleggen. Dat kan voor een bijkomende investering van 2,9 miljoen. Met de lokale jeugdvoetbalwerkingen wordt dan afgesproken over huur en onderhoud. Mits voldoende ruimte kunnen ook lokale liefhebbersploegen hier terecht.

Dit plan is een win-win: onze jeugd kan voetballen vlak bij huis en moet niet meer uitwijken naar buurgemeenten. Bovendien garanderen we zo het Lierse voetbal een gezonde toekomst.”

Frank Boogaerts: “Ook onze deelgemeente vergeten we niet. Wat de jeugd van KVK Hooikt betreft wil de N-VA dat de stad daar samen met Hooikt voorziet in een kunstgrasveld. Hooikt heeft een gezonde jeugdwerking voor kinderen uit eigen streek, dat verdient alle steun.”

“Ook dit investeringsdossier past budgettair perfect in het doorgerekende verkiezingsprogramma van de N-VA voor de volgende zes jaar. Net als de eerder aangekondigde 22 miljoen investeringen in straten, voet- en fietspaden en het nieuwe tarievenplan voor afval”, benadrukt afdelingsvoorzitter Piet De Zaeger.

 

Namens N-VA Lier&Koningshooikt

Frank Boogaerts, burgemeester en lijsttrekker

Rik Verwaest, schepen van Jeugd

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is