Naamsverandering bibliotheek de Fé - Toespraak burgemeester

Op 10 oktober 2016, over deze onderwerpen: Burgemeester, Erfgoed, Herdenking, Stadsdiensten, Bibliotheek

De stedelijke bibliotheek op het Kardinaal Mercierplein heet voortaan Bibliotheek de Fé. Op de gevel schittert het hoofd van de Lierse schrijver Felix Timmermans (1886-1947), met pijp.

Bij de officiële inhuldiging heeft onze burgemeester uiteraard een korte toespraak gehouden. Hier lees je de hele speech:

Geachte nazaten van Felix Timmermans, geachte genodigden,

Vandaag is onze grote Felix Timmermans opnieuw het feestvarken. Felix is nog altijd de kunstenaar die het meest heeft bijgedragen tot de bekendheid van onze stad, ondermeer door de bijnaam “Pallieters” die hij ons geschonken heeft. Maar er is veel meer. Timmermans blijft de meest vertaalde Vlaamse schrijver, en is nog altijd één van de groten van de Nederlandstalige literatuur. Iedere schrijver, iedere stijl heeft natuurlijk zijn wortels in een bepaalde periode en een bepaalde tijdsgeest. Felix Timmermans blijft echter een groot kunstenaar, niet in het minst omwille van de universele , tijdloze waarden die schuilen in zijn werken. Felix is zoveel meer dan een heimatschrijver waarvoor sommigen hem wilden verslijten. Vandaar wellicht dat Felix in Nederland herontdekt wordt en volop in de belangstelling staat.

2016 is Pallieterjaar want we vieren dit jaar het feit dat 100 jaar geleden één van zijn meesterwerken, zeker het meest bekende, werd gepubliceerd. Het is een jaar geworden met een veelheid aan initiatieven om dit heuglijke feit te herdenken. Er werden toneelopvoeringen gebracht, tentoonstellingen georganiseerd, artikels gepubliceerd, een marathonvoorlezing van Pallieter werd gehouden, er werd een nieuwe uitgave van Pallieter gerealiseerd. En er komt nog een concert de komende maanden en er wordt een hoorspel gelanceerd.

Vorig jaar ook kende het Stadsbestuur aan Felix Timmermans de titel van Ereburger toe als eerbetoon voor zijn bijdrage aan de naam en faam van zijn geliefde Lier en zijn bijdrage aan onze cultuur, aan de Nederlandse Letteren. Het Stadsbestuur vond het in dit Pallieterjaar meer dan gepast om nogmaals de grote verdiensten van de Fé te benadrukken. De zichtbaarheid van de figuur van Felix Timmermans in het Lierse stadsbeeld was voor ons de belangrijkste reden om te beslissen  de stadsbibliotheek de naam te geven  van onze grote schrijver. Een betere plaats dan de bibliotheek om de herinnering aan Felix Timmermans levendig te houden konden we moeilijk vinden. Het Beheersorgaan van de bibliotheek steunde de idee enthousiast, en vanaf vandaag heet onze bibliotheek officieel “Bibliotheek de Fé”.

Onze diensten ontwierpen een heel mooie compositie die vanaf vandaag op de muur prijkt en die u nu al kunt bewonderen. Namens het College van Burgemeester en Schepenen dank ik allen die hebben meegewerkt aan dit initiatief en aan de realisatie ervan zeer hartelijk. Maar onze dank gaat zeker in de allereerste plaats naar de Fé, de schrijver aan wie Lier zo veel verschuldigd is, en wiens naam en beeltenis  vanaf vandaag op onze bib prijken. Om het met de woorden van de Fé te zeggen :” ’t Weurdt fiest vandaag. “!

FRANK BOOGAERTS,  Burgemeester

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is