Nieuwjaarsreceptie N-VA Lier & Koningshooikt - toespraak afdelingsvoorzitter en burgemeester

Op 20 januari 2019, over deze onderwerpen: Afdelingsnieuws, Burgemeester, N-VA, Verkiezingen

Op onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie heeft Piet De Zaeger, onze afdelingsvoorzitter, het woord genomen om terug te kijken op het voorbije & vooruit te kijken naar het nieuwe jaar.

Bovendien had hij ook belangrijk nieuws te melden in verband met de parlementsverkiezingen in mei. 

Vervolgens nam burgemeester Frank Boogaerts het woord. Hij benadrukte hoe sterk de N-VA in Lier staat en hoe dit zich overduidelijk vertaalt in het bestuursakkoord voor de komende zes jaar.

Hun toespraken kan je hieronder terugvinden:

 

Afdelingsvoorzitter Piet De Zaeger:

Welkom!

Namens het afdelingsbestuur van de N-VA Lier-Koningshooikt mag ik u allemaal een goede gezondheid en veel levensvreugde wensen in 2019.

Met deze nieuwjaarsreceptie vieren wij ook onze verkiezingsoverwinning van oktober vorig jaar. Een stadsbestuur waarvan beide coalitiepartners na 6 jaar bestuur stemmen winnen, dat is niet evident. Dat kan enkel als die coalitiepartners 6 jaar goed bestuurden en over dat goed beleid ook helder communiceerden. Dat is een ferme pluim op de hoed van onze burgemeester, schepenen, gemeente- en OCMW-raadsleden. (Ik wil hier speciaal ook even gewezen schepen van financiën Anja De Wit vermelden ook al is ze vanavond verontschuldigd wegens een benefietevenement van Kiwanis. Anja blijft actief binnen de N-VA, onder andere in de sociale huisvestingsmaatschappij, maar koos inmiddels voor een andere uitdaging. Als je dat doet na zo’n sanering van de stadsfinanciën dan is dat een exit uit het schepencollege langs de grote poort.)

Vorig jaar zei ik u letterlijk vanop dit podium: “Want onze ambitie is uiteraard om volgend jaar opnieuw een verkiezingsoverwinning te boeken, de grootste partij te worden en opnieuw de burgemeesterssjerp te veroveren.”

Vandaag kan ik u zeggen: missie volbracht!

Overigens ook in wat daarop volgde, de onderhandelingen over een bestuursakkoord, hebben we een succes geboekt want quasi het ganse verkiezingsprogramma hebben we kunnen vervatten in het bestuursakkoord voor de volgende zes jaar. Daarover vertelt onze burgemeester Frank straks meer.

***

Maar dat was 2018. Laten we nu eens vooruit kijken, naar het nieuwe jaar en de volgende zes jaren.

We gaan stevig aan de slag. In het schepencollege, in de gemeenteraad, in het autonoom gemeentebedrijf SOLAG en in de Lierse Maatschappij voor Huisvesting.

We hebben daarvoor de vele, goede krachten in huis.

We hebben ervaring in huis, met burgemeester Frank Boogaerts en schepenen als Rik Pets en Bert Wollants en onze voorzitter van de gemeenteraad Lucien Herijgers.

We hebben getalenteerde jongeren in huis, met onder andere stemmenkanon Rik Verwaest als schepen en Ann-Sophie van den Broek als fractievoorzitter in de gemeenteraad.

We hebben sterke vrouwen in huis, zoals schepen Annemie Goris en toekomstig schepen Ilse Lambrechts.

We hebben een sterke gemeenteraadsfractie met vertrouwde gezichten als Jenny Van Damme en Christina Wagner en nieuwe gezichten als Dirk Frans en Maurits De Smedt.

Mogelijk schuiven nog enkele nieuwe krachten in de volgende jaren. Allemaal gaan zij de volgende zes jaar keihard werken. Maar wij gaan onze mandatarissen ook heel hard steunen bij dat werk. En daarvoor is er ook een goede partijwerking nodig, met een hard werkend afdelingsbestuur.

Onze jongeren kozen eind vorig jaar al een bestuur, proficiat trouwens aan Xander De Vos als voorzitter van Jong N-VA Lier-Koningshooikt en veel succes aan de groeiende ploeg jongeren.

Volgende maand houdt de N-VA Lier-Koningshooikt bestuursverkiezingen. In februari. Alle leden zullen uiteraard een uitnodiging tot kandidaatstelling en een uitnodiging voor die verkiezing ontvangen.

De eerste opdracht van het nieuwe afdelingsbestuur zal luiden: in Lier en Koningshooikt een zeer goede campagne voeren voor de parlementsverkiezingen van zondag 26 mei.

Wat dat betreft kan ik u ook belangrijk nieuws, heet van de naald, vers van de pers melden.

Gisterenavond vergaderde het nationaal kiescollege in Brussel dat ontwerplijsten met de hoogst geplaatste (de zogenaamde “beschermde”) kandidaten goedkeurde. Die ontwerplijsten worden volgende week ter goedkeuring voorgelegd aan het provinciale kiescollege van Antwerpen en op 9 februari aan de nationale partijraad.

Voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers wordt onze lijsttrekker Jan Jambon, die ook de kandidaat-premier is voor de N-VA.

Op de 2de plaats komt een zeer getalenteerd volksvertegenwoordiger, nog zo’n sterke madamme van de N-VA, onze gastspreker van vanavond Valerie van Peel.

Op de 3de plaats – en hier komt het nieuws – plaatste het nationaal kiescollege niemand minder dan onze volksvertegenwoordiger Bert Wollants. Zo’n hoge plaats op de lijst is niets minder dan een duidelijke erkenning van de uitzonderlijke dossierkennis en parlementaire expertise van Bert namens het nationaal kiescollege. Geef hem dan ook een daverend applaus.

***

Voor het Vlaams parlement draagt het nationaal kiescollege als lijsttrekker en als kandidaat minister-president Bart De Wever voor. Maar – en hier komt het twee nieuwtje van de avond – op één van de strijdplaatsen voor het Vlaams parlement draagt het nationaal kiescollege een 2de Lierenaar voor, niemand minder dan de Lierse stemmenkampioen van oktober en onze toekomstige burgemeester Rik Verwaest.

***

Beste vrienden, tussen 2010 en 2014 telde de N-VA Lier met Frank als senator en Bert als volksvertegenwoordiger twee parlementsleden. Het moet onze ambitie zijn om vanaf mei opnieuw twee parlementsleden in onze rangen te tellen. Daarvoor gaan we keihard werken de volgende maanden.

Beste mensen, 2018 was een succesjaar voor de N-VA Lier, 2019 kan nog een mooier jaar worden.

Daarop klinken we straks!

***

Dan geef ik graag het woord aan onze vorige en huidige burgemeester: Frank Boogaerts.

 

Burgemeester Frank Boogaerts:

Beste leden, sympathisanten, vrienden van de N-VA,

In de allereerste plaats heet ook ik u hartelijk welkom met dank voor uw talrijke aanwezigheid. Want we zijn weer met velen, tot spijt van wie’t benijdt.

Uiteraard ook aan iedereen, aan uw partners, familie, vrienden , mijn beste wensen voor een gezond en gelukkig 2019.

7889. Denk niet dat ik de aanwezigen aan het tellen ben, want dan zou het nog even duren. Neen beste vrienden, dat is het aantal stemmen dat wij op 14 oktober hebben behaald. Anders uitgedrukt : 32,2% van de stemmen en 12 zetels. Dat betekent een lichte vooruitgang tegenover 2012 en het behoud van de zetels. Even terzijde: de eerste achtervolger behaalde 3992 stemmen; er is dus geen sprake van een nipte overwinning of een sprint , neen we reden de concurrenten naar huis ! Ze behaalden alle tussen 1 en 6 zetels.

Mijn oprechte dank aan alle kandidaten, bestuursleden, helpers, en hun partners, sympathisanten voor hun steun om dit mooi resultaat te halen.

Beste vrienden, dat is niet zo evident. Na 6 jaar als grootste partij in Lier, als leider van het schepencollege, als motor van de verandering , aan de macht te zijn geweest behoort een lichte achteruitgang tot de mogelijkheden. Maar neen, wij hebben stand gehouden. De enige conclusie die ik hieruit kan trekken is dat de Lierenaars en Hooiktenaars, ons beleid hebben goedgekeurd en ons hebben gevraagd die lijn verder te zetten.

De coalitiebesprekingen maken dat wij dit kunnen en zullen doen. Wij hebben heel wat binnengehaald: 4 schepenen, de burgemeester (een meerderheid in het schepencollege dus), de voorzitter van de gemeenteraad, de voorzitter van het Bijzonder Comité voor Sociale zaken zodat ook het sociale departement onder onze controle valt,  een extra mandaat in de LMH én de voorzitter, behoud van onze mandaten in SOLag.

Wat het programma voor de komende 6 jaar betreft ziet het resultaat er zo mogelijk nog beter uit. Ik overloop even onze 6 speerpunten die wij vooropstelden:

De schup in de grond; we investeren 22 MIO in straten, fietspaden en voetpaden. Het coalitieakkoord zegt: we investeren minimum 22 MIO Euro
Grenzen aan de groei; hoogbouw wordt strikt begrensd en nieuwbouw moet zich aanpassen aan het karakter van de omliggende wijk. Staat in het bestuursakkoord.
Groene longen: we vergroenen door minstens 10000 bomen en struiken aan te planten. Staat in het bestuursakkoord
Lier winkelstad: we verdubbelen de leegstandstaks op handelspanden. In het bestuursakkoord staat vermeld dat deze taks zal verhoogd en progressief zal aangepast worden
Sporten in eigen stad :de Hoge Velden wordt een stedelijk jeugdvoetbalcomplex en de jeugdwerking van Hooikt wordt ondersteund. Beide punten staan uitdrukkelijk vermeld in het bestuursakkoord en zullen dus gerealiseerd worden
Een rechtvaardige afvalfactuur : we verlagen de afvaltaks voor iedereen, maar vooral voor alleenstaanden.  Punt staat opgenomen in het bestuursakkoord.

Beste vrienden, ik heb mij beperkt tot de 6 punten die wij zelf als prioriteit hadden naar voor geschoven.  Natuurlijk staan er in het 32-pagina’s tellende document nog veel andere punten uit het N-VA programma, meer zelfs, er is geen enkel punt dat voor ons van belang was, dat niet is opgenomen !

Dat laat ons toe het beleid dat wij gedurende 6 jaar hebben gevoerd, verder te zetten. Onze visie en onze programmapunten zullen het beleid in Lier blijven domineren. Met onze grote fractie in gemeenteraad , schepencollege en Bijzonder Comité, en vertegenwoordigingen in andere organisaties en raden, zullen wij het beleid dat de Lierenaars en Hooiktenaars vroegen verder uitvoeren. Wij zullen hen niet teleurstellen; Lier kan gerust zijn.

Als burgemeester zal ik mij verder 200% blijven inzetten voor mijn stad en voor haar 35.000 inwoners, dat is mijn belofte aan iedereen.

Ik wens u nog een aangename avond met gezellige babbels.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is