Ondertekening bibliotheekcharter

Op 20 april 2018, over deze onderwerpen: Bibliotheek, Burgemeester

Onze burgemeester heeft gisteren onder grote belangstelling het bibliotheekcharter ondertekend. Hiermee wil dit stadsbestuur extra inzetten op het belang van de Fé, onze stadsbibliotheek. Zij functioneert als centrum voor kennisopslag en –overdracht, voor ontspanning en verrijking, maar ook als sociaal en cultureel bindmiddel voor de hele bevolking. Om deze stelling kracht bij te zetten besliste het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van 5 februari reeds om het Bibliotheekcharter te ondertekenen. Gisteren was het dan de officiële ondertekening van het charter.

Onze burgemeester heeft natuurlijk ook een korte toespraak gehouden, deze kan je hieronder lezen:

TOESPRAAK BIB VOOR IEDEREEN 19.4.2018

Dames en Heren, beste medewerkers  en vrijwilligers van de bib, leden van het Beheersorgaan, Mevrouw de Directeur (van Iedereen Leest), collega’s, beste genodigden,

Vandaag viert onze stadsbibliotheek de Fé feest.  We organiseren een wafelenbak, er zijn ijsjes,   er is een knutselworkshop voorzien en alleen vandaag worden onze nagelnieuwe bibtassen gratis uitgedeeld aan de bezoekers. Er werden ook enkele Chinese vrijwilligers gezocht en gevonden om op te treden als voorlezer aan huis. Dat alles in het kader van de campagne van de VVBAD (Vlaamse Beroepsvereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie ). Hiermee wil zij een sterk signaal geven dat bibs belangrijk zijn en blijven.

Waarom plots deze campagne ? Wel, omdat sinds 2016 steden en gemeenten niet meer verplicht zijn een bibliotheek in te richten.

 Doorheen de voorbije decennia is er heel wat veranderd in het bibliotheekgebeuren. Dingen verdwijnen, blijven min of meer hetzelfde of evolueren mee met de tijd :het instituut  bibliotheek valt onder die laatste categorie ; denk maar aan de opkomst van boekdrukkunst, video’s, cd’s.

Bibliotheken bestonden namelijk al millennia geleden  en ze bestaan nog steeds. Ze functioneren als centrum voor kennisopslag en –overdracht, voor ontspanning en verrijking, maar ook als sociaal en cultureel bindmiddel voor de hele bevolking. Ook en zelfs vooral in tijden van verregaande digitalisering blijft de bibliotheek met glans deze veelzijdige rol vervullen. De bib vormt een netwerk met lokale en regionale partners, bouwt een professionele educatieve en sociale werking uit, coördineert activiteiten voor specifieke doelgroepen en vindt bovenal haar essentie in de bibliotheekganger zelf!

Een bibliotheek vervult een cruciale rol in het culturele leven en de ontwikkeling van alle burgers. Bibliotheken moeten dus behouden en gekoesterd worden als bron van wetenschap, informatie en wijsheid, cultuur en volksontwikkeling. De rol van Hendrik Conscience mag niet onderschat worden.

Om die stelling kracht bij te zetten besliste het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van 5 februari reeds om het Bibliotheekcharter te ondertekenen. Enige mogelijke onrust die was ontstaan over het al dan niet behoud van onze bibliotheek in Lier werd hiermee onmiddellijk de kop ingedrukt. Geen haar op het hoofd van alle schepenen dat er ook maar 1 moment aan gedacht heeft om onze schitterende bib op te doeken!

Een mooi voorbeeld van gemeenschapsvormende activiteiten waaraan de bib deelneemt is De Leeswereld waarbij nieuwkomers het Nederlands aanleren ter bevordering van hun integratie in onze samenleving, en het nieuwe project Boekstart i.s.m. het Huis van het Kind dat zo meteen door Mevrouw  Vanderpoorten  en Sylvie verder toegelicht zal worden. Toegang tot en gebruik van de bibliotheek zullen daarom altijd vlot, veilig en gratis zijn.

Dames en Heren, de stadsbibliotheek “de Fe”  is bovendien niet zomaar een bib. Gelegen in het hart van onze stad, met een mooie tuin waar kan genoten worden van rustige leesmomenten én van beiaardmuziek,  met een leescafé, opengehouden door vrijwilligers,   drager van de naam van onze grote Felix Timmermans,  geleid door een bekwame directie, medewerkers en beheersorgaan, moet en zal behouden blijven.

In naam van onze stad zal ik als burgemeester dan ook met veel plezier en overtuiging dit charter ondertekenen. Leve onze bibliotheek!

Frank Boogaerts

Burgemeester

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is