Persbericht Stad en OCMW Lier: Dienstverlening blijft gegarandeerd - Oproep voor mondmaskers

Op 24 maart 2020, over deze onderwerpen: Dienstverlening, Sociaal weefsel, Stadsdiensten

PERSBERICHT STAD EN OCMW LIER: Samen tegen corona - Onze dienstverlening naar de Lierenaar blijft gegarandeerd – Oproep voor mondmaskers

Onze dienstverlening naar de Lierenaar blijft gegarandeerd

Om de komende weken onze stedelijke dienstverlening naar de Lierenaars niet in het gedrang te brengen, is er vorige week reeds een Business Continuity Planning (BCP) uitgerold. Hierin is onder meer opgenomen wat nodig is om de continuïteit van onze dienstverlening te blijven verzekeren, hoe we dit doen en op wie/welke interne diensten we daarvoor beroep doen. Het BCP is de basis voor alle beslissingen die we de komende periode zullen nemen. Het zal dagelijks opgevolgd, geconcretiseerd en waar nodig bijgestuurd worden. Zo willen we de Lierenaar zo goed mogelijk blijven helpen tijdens deze moeilijke periode.

 

Dagelijks wordt bekeken waar er nood is aan extra inzet van onze medewerkers. Een pool van medewerkers is beschikbaar om flexibel ingezet te worden voor het beheersen van deze crisis. Zo worden er ondertussen onder meer extra medewerkers ingeschakeld voor logistieke taken in WZC Paradijs en voor het onthaal van de Huisartsenwachtpost Pallieterland.

 

Omdat in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus het respecteren van sociale afstand van prioritair belang blijft, nam de stad ook maatregelen om medewerkers zo optimaal mogelijk te beschermen bij noodzakelijke verplaatsingen. Arbeiders die ingezet worden voor het onderhoud van het openbaar domein kunnen voortaan met elektrische fietsen en bakfietsen naar hun werkplek. De stad kocht daarvoor verschillende exemplaren aan. Bij verplaatsingen waarbij wel een voertuig nodig is, zal uitsluitend de chauffeur in het voertuig plaatsnemen. Net als de medewerkers van de vorige week opgestarte boodschappendienst, zijn alle medewerkers die in het straatbeeld ingezet worden herkenbaar aan hun rode hesje met #samentegencorona.

 

De prioritaire taken die we met een continue bezetting in het straatbeeld blijven garanderen zijn o.a. het ledigen van vuilbakjes, opruimen zwerfvuil en sluikstort, dringende interventies op openbaar domein zoals verzakkingen of verstopte kolken, reinigen van grachten, groenonderhoud en onkruidbestrijding, machinaal vegen, ongediertebestrijding, vergunningen in kader van inname openbaar domein.

 

Oproep mondmaskers

In afwachting van de verwachte federale levering van mondmaskers, schoten vorige week tientallen vrijwilligers en eigen medewerkers in actie om zelf mondmaskers te maken voor zorgkundigen en andere medewerkers van WZC Paradijs. De eerste levering zelfgemaakte mondmaskers is daar ondertussen geleverd. Waarvoor heel veel dank aan Naaicafé Kreatelier en de vrijwilligers.

 

Bijkomend willen we Lierenaars oproepen om thuis achter de naaimachine plaats te nemen en bijkomende mondmaskers te maken. Op maakjemondmasker.be vind je een patroon en de nodige informatie over hygiënemaatregelen bij de aanmaak en aflevering. De mondmaskers mogen geleverd worden in Dienstencentrum Het Schoppeke, Kan. Davidlaan 25 en dit van maandag tot vrijdag tussen 9.30 en 16.30 uur. In het toegangssas is een box voorzien waarin ze gedeponeerd kunnen worden. Wie mondmaskers wil maken, maar ze zelf niet kan brengen naar Het Schoppeke, kan tijdens bovenstaande uren telefoneren naar tel. 03 283 48 88. Per pakket van min. 10 mondmaskers laten we ze thuis ophalen.

 

Wie thuis geen materiaal heeft om mondmaskers te maken maar wel wil helpen, kan in Het Schoppeke een startpakket ophalen (= katoen + lint + handleiding) voor 10 mondmaskers. Ook dit startpakket kan indien gewenst thuis geleverd worden. De gemaakte mondmaskers dienen daarna terug naar Het Schoppeke gebracht te worden om verdeeld te worden naar hulpverleners.

 

 

#samentegencorona

 

Verantwoordelijke: burgemeester Frank Boogaerts

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is