PERSBERICHT STAD EN OCMW LIER: Samen tegen corona – Initiatieven voor kwetsbare gezinnen en senioren

Op 8 april 2020, over deze onderwerpen: Senioren

Tijdens deze coronacrisis willen stad en OCMW Lier extra aandacht besteden aan en ondersteuning/hulp aanbieden aan kwetsbare doelgroepen, van maatschappelijk kwetsbare gezinnen tot senioren.

Speel- en leertasjes voor kwetsbare gezinnen
Nu de scholen gesloten zijn, wordt er vanuit onderwijs hard ingezet op het onderhouden van de leerstof om ervoor te zorgen dat kinderen blijven lezen, rekenen, schrijven, … Dat is niet voor elk kind even gemakkelijk en bovendien hebben kinderen uit kwetsbare gezinnen niet altijd veel om handen wanneer die schoolwerkjes klaar zijn. Speelgoed of knutselgerief is voor sommige kinderen een echte luxe.

Vanuit het oogpunt van welzijn en het bestrijden van kinderarmoede willen we inzetten op spelend leren. De coronamaatregelen verhogen immers de druk op gezinnen met een bijkomende druk voor maatschappelijk kwetsbare gezinnen. Hierdoor lopen we het risico op een verhoging van de onderwijsachterstand bij gebrek aan (digitale) tools of vaardigheden om kinderen te begeleiden of structuur aan te bieden.

Om deze kwetsbare gezinnen extra te ondersteunen, lanceren stad en OCMW Lier ‘speel- en leertasjes’. In de tasjes zit educatief- en spelmateriaal om mee aan de slag te gaan in de thuisomgeving. Van spel- en oefenboekjes en taalspellen tot creatieve en meer vrijetijdsgerichte spelletjes. De pakketten worden aangepast aan de diverse leeftijden (3-13 jaar), gericht op kinderen uit de kleuter- en de lagere school.

De verspreiding van deze speel- en leertasjes wordt in de eerste week van de paasvakantie op gang gebracht dankzij verschillende hulpverleners  (OCMW, SHW, CAW, CKG, MoWe, ARKTOS en vele anderen) en de onderwijssector (scholen, CLB, …) die de handen in mekaar slaan. De stad denkt zo een 200-tal gezinnen te bereiken. Na de paasvakantie worden de tasjes aangevuld met spelletjes, creatieve materialen en ondersteuningstools voor ouders. Zo wordt het contact onderhouden met gezinnen die het moeilijker hebben en kunnen ook andere noden opgevangen worden.


In de meerjarenplanning werd een bijkomend budget vrijgemaakt voor de bestrijding van kinderarmoede.

 

Telefonisch contacteren 80-plussers

De stad zal de komende weken werk maken van het bijkomend pro-actief telefonisch contacteren van inwoners ouder dan 80. Ouderen vormen een risicogroep en doordat de algemene richtlijnen voor de volksgezondheid voorschrijven om zo weinig mogelijk sociale contacten te hebben, is het van belang om extra aandacht te hebben voor deze specifieke doelgroep. Ze zijn mogelijk minder zelfredzaam en voelen zich makkelijker eenzaam.

Vorige week verstuurden stad en OCMW Lier aan alle 80-plussers een postkaart met informatie over de babbellijn en boodschappendienst die de stad aanbiedt in samenwerking met vrijwilligers. We stellen vast dat er enkele vragen binnenkomen maar dat er een hoge drempel is voor senioren om de vraag naar hulp te stellen. We willen daarom ook telefonisch nog nagaan of ze nood hebben aan extra ondersteuning. Door hen te verwijzen naar de coronahulplijnen van stad en OCMW Lier of door te verwijzen naar de juiste diensten en zorgaanbieders, kunnen we hen verder helpen.

In eerste instantie geven stad en OCMW Lier prioriteit aan het telefonisch contacteren van de 80-plussers. We evalueren het project en bekijken later om eventueel ook jongere senioren bv. alleenstaande 75-plussers, te contacteren.

 

Verantwoordelijk: burgemeester Frank Boogaerts, schepen Ivo Andries en schepen Annemie Goris.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is