PERSBERICHT STAD EN OCMW LIER: Samen tegen corona – Ook religieuze feesten verlopen dit jaar anders door coronamaatregelen

Op 8 april 2020

Dat het dit jaar anders is en anders moet, is voor iedereen ondertussen duidelijk. Het is van groot belang om de maatregelen maximaal en nauwgezet te blijven naleven om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dit heeft ook gevolgen voor de nakende (religieuze) feesten en gebruiken: Pasen, de maand ramadan, communie- en/of lentefeesten. Vaak komt de hele familie samen, maar dit zal dit jaar anders moeten dan andere jaren. Makkelijk is dat niet, maar in functie van het naleven van deze maatregelen voor het goed van de volksgezondheid, moet het nu even en moeten we blijven volhouden. We richten ons hiervoor op de maatregelen die er nu gelden t/m 19 april (met mogelijkheid van verlenging tot 3 mei 2020 of langer). Meer info over de maatregelen en een lijst van veelgestelde vragen op www.info-coronavirus.be/nl. Nog vragen? Bel naar het gratis nummer 0800 14 689, of mail naar info-coronavirus [at] health.fgov.be.

De algemene regels stellen dat er geen religieuze bijeenkomsten kunnen plaatsvinden in gebedshuizen. Familiale bijeenkomsten zijn beperkt tot de gezinsleden die in dezelfde woning wonen en vinden in die woning plaats. Geen paasfeest of brunch dus in grotere familiekring en geen paaseitjes rapen met de (klein)kinderen het komende weekend. Ook samen bidden of eten wanneer ’s avonds het vasten wordt gebroken tijdens de maand ramadan zal dit jaar wellicht niet kunnen - afhankelijk van de einddatum van de maatregelen. Verder liet het bisdom eerder al weten dat ze alle communies en vormsels uitstellen naar een later moment.  


Huwelijken en begrafenissen in ‘beperkte kring’
De algemene regel stelt dat religieuze diensten niet kunnen plaatsvinden met uitzondering van huwelijken en begrafenissen onder onderstaande voorwaarden. De bewoording ‘beperkte kring’, zoals eerst gecommuniceerd voor huwelijken en begrafenissen, werd intussen verduidelijkt door de federale overheidsdienst Binnenlandse zaken.

·         Begrafenisceremonies worden toegestaan maar enkel in aanwezigheid van maximaal 15 personen, met een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.

·         Huwelijken kunnen enkel in het bijzijn van de echtgenoten, hun getuigen (max. 4) en de ambtenaar van de burgerlijke stand (of bedienaar van de eredienst in een kerk). Indien je de huwelijksplechtigheid niet kan of wil uitstellen, kunnen je ouders bijvoorbeeld getuige zijn en kunnen ze in die hoedanigheid aanwezig zijn. Opgelet: het maximum van 4 getuigen per koppel mag niet overschreden worden. Het maximum aantal personen dat kan aanwezig zijn, bedraagt dus 7 (incl. ambtenaar burgerlijke stand of bedienaar eredienst).

Verantwoordelijk: burgemeester Frank Boogaerts, schepen Annemie Goris en schepen Rik Pets

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is