PERSBERICHT STAD EN OCMW LIER: Samen tegen corona – Stad en OCMW Lier verdeelt Vlaamse steun aan verenigingen

Op 25 juni 2020, over deze onderwerpen: Cultuur & Sport, Sport, Verenigingen, Verenigingsleven, Corona

De Vlaamse regering voorziet 87 miljoen euro voor de lokale jeugd-, cultuur- en sportverenigingen. Zo kunnen zij de grootste verliezen als gevolg van de coronacrisis, compenseren. De verdeling hiervan wordt overgelaten aan de gemeentebesturen. Het Lierse College van burgemeester en schepenen werkte een verdeelsleutel uit voor de 575.391,42 euro die onze stad zal ontvangen.

Alle 210 erkende Lierse en Hooiktse verenigingen uit jeugd, sport, (socio-)cultuur en sociale zaken krijgen via een eerste steunpijler hun werkingssubsidie uit 2019 nogmaals uitgekeerd. Zo wordt 179.650 euro verdeeld. Daarbovenop ontvangen zij allemaal een forfaitair steunbedrag van 500 euro, goed voor 105.000 euro in totaal.

Verenigingen uit deze groep die menen dat dit bedrag hun verlies niet dekt kunnen een beroep doen op de tweede steunpijler. Hierbij moeten ze hun werkelijke verliezen bewijzen. Alle winst uit publieksactiviteiten (fuif, eetfestijn, quiz…) tussen 13 maart en 31 augustus 2020 die door de coronamaatregelen niet konden doorgaan, komt hiervoor in aanmerking. Zij dienen hiervoor een dossier in met voldoende bewijsstukken. Er kan via deze weg per aanvrager maximaal 5000 euro worden uitbetaald (1). Het totale terugbetalingspercentage hangt af van de hoeveelheid aanvragen op 31 augustus 2020.

De tweede steunpijler staat ook open voor andere lokale verenigingen zonder commercieel doel die niet in aanmerking komen voor de eerste pijler, maar die publieksactiviteiten op het Lierse grondgebied moesten afgelasten.

Het stadsbestuur meent dat op deze manier een evenwichtige verdeling gebeurt, die onze verenigingen geen nodeloze administratieve overlast bezorgt, maar die toch de zwaarst getroffen groepen correct vergoedt.

(1)Opgelet: De eerste en tweede steunpijler kunnen niet worden gecumuleerd. Indien een vereniging een beroep doet op de tweede pijler en minder zou verwerven dan waarop ze recht heeft in de eerste pijler, heeft ze automatisch recht op het hoogste bedrag.

 

Bevoegdheid:

Ivo Andries, schepen van Sport en Cultuur

Rik Verwaest, schepen van Jeugd

Frank Boogaerts, burgemeester

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is