Stad Lier investeert verder in een groen voertuigenpark

Op 13 juni 2016, over deze onderwerpen: Milieu & Energie, Modernisering, Stadsdiensten

Sinds juni 2015 beschikt de stad over een eerste aardgasbestelwagen met open laadbak. Nu komen daar nog twee extra aardgasvoertuigen bij en krijgt de stad gratis een eigen ‘slow fill’-installatie ter beschikking.
Het eerste aardgasvoertuig wordt ingezet bij het leegmaken van de vuilbakjes in de binnenstad. Momenteel gebeurt het leegmaken van de vuilbakjes buiten het stadscentrum en het ophalen van zwerfvuil en sluikstort op deze locaties door de zwaardere huisvuilwagen van de stad. Door het aanschaffen van 2 nieuwe CNG voertuigen kan het leegmaken van de vuilbakjes buiten het centrum sneller gebeuren en is er meer capaciteit om zwerfvuil en sluikstort op te halen. Ook de brandstof- en onderhoudskost van de twee nieuwe bestelwagens ligt lager dan het gebruik van één (grote) huisvuilwagen.
Eandis stelt bij de aankoop van extra CNG voertuigen gratis een ‘slow fill’-installatie ter beschikking waarbij het aardgas via het openbaar net kan aangewend worden. Op die manier kunnen de 3 aardgasvoertuigen eenvoudig getankt worden. Voor de aanpassing van de gasleiding in het gebouw en de aankoop van een tweede vulslang en –pistool is een beperkte investeringskost nodig van ongeveer 4.450 euro. De kost voor brandstof kan hierbij gereduceerd worden tot 11,70 euro/100 km.
Met de aanschaf van CNG voertuigen wordt een milieuvriendelijke keuze gemaakt. Er is zo goed als geen uitstoot van fijn stof, de uitstoot stikstofoxide en koolwaterstoffen ligt 50 tot 60% lager dan bij diesel, er is 12% minder CO2 uitstoot dan bij diesel het geval is en de voertuigen werken stiller. Bovendien liggen de totale kosten voor de CNG voertuigen lager dan wanneer voor dieselvoertuigen zou worden gekozen.
De aankoop van de 2 nieuwe wagens kost de stad 35.207,73 euro per voertuig incl. BTW, te verminderen met 1.000 euro premie van het aardgasfonds.

Info: Infrastructuur
Technisch uitvoerende diensten
tel. 03 491 80 62

Verantwoordelijke schepen : Bert Wollants

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is