Stadsbestuur investeert volgend jaar onder andere in Zwartzustersklooster en sites Atheneum

Op 17 december 2018, over deze onderwerpen: Financieel Beleid, Infrastructuur, Investeringen, Stadsbudget, Stadsontwikkeling

Het stadsbestuur van Lier heeft vrijdagmiddag het budget voor het jaar 2019 aan de pers voorgesteld. Belangrijke investeringen volgend jaar zijn de renovatie van de middenvleugel het Zwartzustersklooster, waar klaslokalen komen voor het CVO en de muziekschool ( SAMWD ), de verdere onteigeningen voor de ontwikkeling van Hoge Velden en de bouw van de gymzaal, danslokaal en sporthal op de sites van het Atheneum.

“De focus bij de opmaak van het budget 2019 lag op de uitvoering van het bestaande investeringsprogramma. De budgetten werden, net als de voorbije jaren, onderworpen aan een actualisatietoets en waar nodig bijgestuurd op basis van genomen beleidsbeslissingen. De doorgevoerde aanpassingen binnen het exploitatiebudget zorgen voor een quasi budgetneutraal resultaat. De belangrijkste bijsturingen zijn een hogere winstparticipatie in het zwembad na de uitbreiding en een stijging van de Ivarem-werkingsbijdrage”, legt burgemeester Frank Boogaerts (N-VA) uit.

Onderhoud wegen

Wat investeringen betreft, wordt het budget voor het onderhoud van wegen en voetpaden opnieuw met 160.000 euro opgetrokken, tot 480.000 euro. Daarnaast wordt er ook geïnvesteerd in verschillende projecten. “Bijvoorbeeld in de afwerking van de Kanunnik Davidlaan en de Spekkestraat, samen goed voor een investering van 2 miljoen euro. In de tweede fase van de heraanleg van Ros Beiaardstraat en vesten investeren we in 2019 378.750 euro, voor de aanleg van de fietsostrade Antwerpen – Lier tellen we volgend jaar 352.000 euro neer. De start van de inrichtingswerken aan het landschapspark Pallieterland betekent een investering van 140.000 euro in 2019.”

Zwartezusterklooster

Andere grote bedragen in het budget 2019 zijn de verdere restauratie van de Sint-Gummaruskerk (1 miljoen), het archeologisch onderzoek op de Normaalschoolsite (250.000 euro) en de realisatie van de gymhal en sporthal op de beide sites van Atheneum Lier (samen iets meer dan 4 miljoen). “Voor de verdere onteigeningen voor het project Hoge Velden, waarvan reeds 78 procent van het projectgebied in onze handen is, voorzien we zo’n half miljoen euro. Deze onteigeningen moeten in 2019 rond zijn, waarna kan begonnen worden met de verdere behandeling van het dossier”, zegt Boogaerts. “Een deel van het Zwartzustersklooster dat momenteel nog geen functie heeft, willen we renoveren tot enkele klaslokalen voor het centrum voor volwassenenonderwijs (CVO) en de SAMWD. De academie heeft nood aan extra klaslokalen, de nood aan klaslokalen bij het CVO heeft dan weer te maken met de verkoop van het pand waar ze nu hun intrek hebben. We berekenden dat dit een totale kostenplaatje heeft van 2,4 miljoen euro, waarvan we in 2019 1,4 miljoen gaan investeren. Dat budget halen we uit de verkoop van enkele eigendommen van het OCMW.”

Schuldafbouw

“In het budget 2019 wordt ook het beleid rond schuldafbouw verder doorgezet. Indien alle investeringen worden gerealiseerd, zal het schuldniveau eind 2019 zo’n 75 miljoen euro bedragen. Dat wil zeggen dat deze legislatuur de schuld met bijkomend 6 miljoen euro werd afgebouwd”, geeft de burgervader nog mee. Het schepencollege legt maandag aan de gemeenteraad het budget 2019 ter goedkeuring voor.

 

HLN: Antoon Verbeeck, foto: Marc Aerts

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is