TOESPRAAK 11 NOVEMBER 2016

Op 15 november 2016, over deze onderwerpen: Burgemeester, Herdenking

Op vrijdag 11 November, de dag van de Wapenstilstand, heeft onze burgemeester een toespraak gehouden.

Lees de hele speech hier:

Dames en heren genodigden,

Collega’s uit het schepencollege en de gemeenteraad en de OCMW-raad,

Mijnheer de Ere-burgemeester en Ere-schepen,

De 11-novemberherdenking herinnert ons  in de allereerste plaats  aan de 1° Wereldoorlog. Een oorlog die 4 lange jaren duurde en eindigde op 11 november om 11u. Enkele uren voordien werd in een treinwagen in het bos van Compiègne de wapenstilstand ondertekend.

Een oorlog die in onze streken, ook in Lier, ernstige wonden sloeg.

Een oorlog die, net als alle andere oorlogen, zinloos is en veel te veel slachtoffers heeft geëist. Een oorlog die niet alleen grote materiële verwoestingen heeft teweeggebracht, maar ook gezinnen heeft verscheurd, onnoemlijk veel jonge levens heeft geëist, een generatie heeft verwoest.

Ik ga ervan uit dat alle ondertekenaars van de wapenstilstand op 11 november ervan overtuigd waren dat dit de laatste oorlog zou zijn, of althans, zou moeten zijn. En dat zij niet speelden met de idee om de overwonnenen te onderdrukken, of anderzijds met de idee om zo snel mogelijk revanche te nemen, maar alleen echte duurzame vrede voor ogen hadden. Ik vrees echter dat de geschiedenis heeft aangetoond dat niet iedereen streeft naar echte vrede en naar vreedzaam samenleven. Niet alleen in die naoorlogse periode na 1918, maar ook nu nog.

Oorlog blijft een vreselijke realiteit, niet in onze streken, maar op enkele vlieguren van ons. Het Midden-Oosten staat nog altijd in brand. Met niet te beschrijven menselijke problemen ter plaatse, mensen die de oorlog ontvluchten, en een steeds maar groter wordend vluchtelingenprobleem.

Dit probleem blijft zich stellen want de oorlogen blijven duren, en mensen laten nog steeds hun leven tijdens hun pogingen om de oorlog te ontvluchten. Meestal komen ze dan ook nog terecht in een volledig vreemde wereld waarin ze zich moeten integreren. Na het vluchtelingenprobleem komt de integratiecrisis.

Ergens op de wereld is er altijd wel een oorlog aan de gang. De redenen kunnen verschillend zijn: territoriale aanspraken, economische belangen, culturele verschillen, historische redenen, religieuze theorieën en axioma’s, politieke doelstellingen.

Vandaag gedenken en eren wij al diegenen die hun jonge leven geven voor  vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid. Zij blijven ons respect genieten. Wij moeten er over waken dat deze waarden ook verdedigd en bewaakt worden, zowel hier als elders.

Alleen dan zullen we ooit een blijvend vreedzame maatschappij kunnen opbouwen. De politieke leiders van de grootmachten dragen een grote verantwoordelijkheid in deze.

Uiteraard kunnen er verschillende ideologieën bestaan, verschillende visies op de economie, verschillende religies ook. Maar zij moeten kunnen samen leven, met respect voor hoger vermelde waarden. En verschillen moeten uitgepraat worden , niet uitgevochten met wapens, welke wapens dan ook. Dat is de enige mogelijkheid om tot een leefbare, beschaafde samenleving te komen.

Laat ons  proberen om deze doelstelling ooit te realiseren.

Dat is mijn vurige wens. Ik ben ervan overtuigd dat jullie allemaal het hiermee eens zijn.

Dames en Heren,

Liefde is een werkwoord. Vrede is eveneens een werkwoord!

Ik hoop dat de slogan “Nooit meer oorlog “ die prijkt op de IJzertoren in Diksmuide, ooit bewaarheid wordt.

FRANK BOOGAERTS

Burgemeester

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is