Toespraak 500 jaar Spuihuis

Op 24 mei 2016, over deze onderwerpen: Cultuur (erfgoed+toerisme), Erfgoed, Toerisme

Onze burgemeester heeft op vrijdag 20 mei tijdens de receptie voor het 500-jarig bestaan van het Spuihuis een toespraak gehouden. De Sociëteit van de Schaepshoofden startte de festiviteiten rond 500 jaar Spui met een academische zitting, waar onze burgemeester was gevraagd om te komen spreken. Ook onze schepen van Financiën, Anja De Wit, was aanwezig.

Lees hier de hele speech:

Beste vrienden,

Deze omgeving heeft de laatste jaren  een hele gedaantewisseling ondergaan. Nadat de laatste houten noodwoningen verdwenen rond 1970, werd er een volledig nieuwe woonwijk opgetrokken op den Oever.

Zelf was ik de laatste koper van een perceel, en ik heb het mij nog niet beklaagd. Even verderop verrijst de prestigieuze Sionsite en aan de andere kant trekken de eerste bewoners in de nieuwe Gassite.

Eén gebouw echter heeft de tand des tijds schitterend doorstaan, dit Spuihuis. Rond de vroegere bestemming van het gebouw bestaan wel enkele onjuistheden. Dat het Spuihuis een pesthuis zou geweest zijn, is zo een vergissing die nog dikwijls verteld wordt.  De waarheid is dat het deel uitmaakte van de tweede stadsomwalling. Om Lier tegen overstromingen te beschermen verleende de Hertog van Brabant in 1424 de toestemming om op de Nete 2 sluizen te bouwen en even later werd een noordelijke verbinding gegraven tussen de Grote en de Kleine Nete.  In 1508 werd de eerste steen gelegd van het Groot Spui met als voornaamste taak de waterstanden te beheersen.

In 1939 werd het Spui opgenomen op de lijst van beschermde monumenten, terecht  natuurlijk.

Tussen 1983 en 1987 werd een zachte recreatie uitgevoerd (12 mio BEF) en in 2009 volgden voor 40.000 EURO infrastructuurwerken, en was het de bedoeling het pand een culturele bestemming te geven en te verhuren aan geinteresseerden. Uit een vraag in de gemeenteraad van uw dienaar, toen lid van de oppositie, bleek dat dit geen succes was, en ik drong aan op  een andere formule . De meerderheid volgde de raad van een oppositielid , en men besliste om het gebouw ”in handen” te geven van een vereniging, die op haar beurt kon onderverhuren.

En die vereniging zijn de Schaepshoofden, die er een succesverhaal van maakten : het historische Spui, nu 500 jaar jong, wordt veelvuldig gebruikt voor allerlei evenementen ,ernstige maar ook minder ernstige, ludieke en feestelijke.  Het doel is dus bereikt: het pand verkommert niet en wordt integendeel intensief gebruikt. Een schitterend voorbeeld ook van een nuttige en aangename samenwerking tussen overheid en privé. Met dank vanwege het stadsbestuur aan de Schaepshoofden.

En om alles no Lierser te laten verlopen werd in gezamenlijk overleg beslist om schapen in te zetten op de Netedijken hier vlakbij en aan het speelbos. Onze vriend herder Chris Caerts uit Lommel zal Kempense Heideschapen hier een nieuw tehuis bezorgen. Een bij uitstek ecologische vorm van natuurbeheer, een initiatief  op het lijf geschreven van de schapekoppen, en er zullen educatieve pakketten aangeboden worden aan de scholen.

Lier viert hiermee op gepaste manier de 500° verjaardag van het Spuihuis en is met de schapenkudde een toeristische attractie rijker geworden.

Aan allen die hebben bijgedragen tot dit  toffe initiatief, hartelijk dank !

Frank Boogaerts

Burgemeester

20 mei 2016

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is