Toespraak burgemeester - Uitreiking Zimmerprijzen

Op vrijdag 6 oktober heeft onze burgemeester een toespraak gehouden op de uitreiking van de jaarlijkse Zimmerprijzen in Heist-op-den-Berg, die worden gegeven aan zeer verdienstelijke studenten uit onze regio. Lees de hele toespraak hier:

 

TOESPRAAK ZIMMERPRIJZEN 6.10.2017 

Dames en heren,

Bestuurders van het Zimmertorencomité,

Mevrouw de voorzitter van KOBA De Nete,

Mijnheer de Directeur,

Collega burgemeester,

Beste afgestudeerden familieleden en vrienden,

 

Collega burgemeester, vandaag speel ik op verplaatsing en ik spreek dan nog in mijn hoedanigheid van burgemeester van Lier. Je moet echter geen schrik hebben en dit beschouwen als een annexatiepoging mijnerzijds. We werken nu al goed samen op verschillende domeinen, en voorlopig volstaat dat. Een fusie is wat mij betreft echter geen utopie, dat weet je, maar dat is niet de agenda van deze avond.

Neen, ik sta hier voor de uitreiking van de jaarlijkse Zimmerprijzen aan zeer verdienstelijke studenten uit onze regio. En ja, wie zegt Zimmer, zegt Lier. Vandaar dus mijn aanwezigheid hier.

Als burgemeester van de stad Lier is het voor mij een bijzonder genoegen om hier vandaag weer de ondertussen traditioneel geworden uitreiking van de Zimmerprijzen bij te wonen en een woordje te zeggen. 

Het is inderdaad reeds de elfde maal dat dit initiatief van het Zimmertorencomité plaats heeft met als doel de jeugd aan te moedigen.  Dit was het levensideaal van Louis Zimmer, een van onze grote Lierenaars. De jeugd aanmoedigen blijft een zeer lovenswaardig initiatief. Zeker hen aanmoedigen om de richting van techniek, technologie en wetenschappen te kiezen. Ondanks de jarenlange initiatieven van de sectorfederatie Agoria, blijft dit nog steeds een pijnpunt.

Ik houd er dan ook aan om de initiatiefnemers te bedanken om steeds weer tijd noch kosten te sparen om van dit event een jaarlijks terugkerend hoogtepunt te maken voor de jonge laureaten en voor de scholen van Lier en omgeving.

Het Zimmertorencomité weet op een dynamische wijze steeds weer de aandacht te vestigen op onze geliefde stad en ik wens dan ook het bestuur te danken en mijn steun toe te zeggen voor al deze initiatieven waaronder deze Zimmerprijzen. Het Zimmertorencomité blijft daardoor één van onze belangrijkste ambassadeurs.

Natuurlijk gaat mijn dank ook naar de juryleden voor het gewetensvol selecteren en beoordelen van de werken, want de verscheidenheid van de studierichtingen en de brede waaier van de ingezonden onderwerpen maken deze evaluatie zeker niet gemakkelijk.

Dames en heren, beste studenten, vermits het programma voor vanavond goed gevuld is en om het geduld van onze laureaten niet langer op de proef te stellen geef ik graag het woord aan de voorzitter en wens ik iedereen nog een aangename en leerrijke avond.

Frank Boogaerts

Burgemeester Lier

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is