Toespraak burgemeester - opening Pallietertunnel

Onze burgemeester heeft gisteren, in aanwezigheid van Vlaams minister van Openbare Werken & Mobiliteit Ben Weyts, de nieuwe Pallietertunnel officieel mogen openen.

Deze tunnel zal ervoor zorgen dat doorgaand verkeer op de Ring voortaan altijd vlot kan doorrijden en het verkeer op de Mechelsesteenweg zal minder lang moeten wachten. Fietsers en voetgangers steken hierdoor ook veiliger over.

Lees de volledige toespraak hier!

Mijnheer de Minister,

Mijnheer de Volksvertegenwoordiger,

Collega’s uit het Schepencollege, de gemeenteraad en de OCMW-raad,

Beste medeburgers,

Tot enkele maanden geleden stonden we hierboven op één van de zwarte punten in het Vlaamse wegennet. Al lang eigenlijk was het duidelijk dat een oplossing absoluut noodzakelijk was.

En zoals gewoonlijk in dergelijke gevallen  werden er verschillende opties onderzocht en  werden er verschillende plannen gemaakt. Maar evenzeer stuitte men op moeilijkheden van verschillende aard : er waren de onteigeningsmoeilijkheden en er waren de financiële beperkingen van de overheid.

Vandaag staan we onder dit zwart punt in een gloednieuwe tunnel. De realisatie ervan heeft uiteraard tijd in beslag genomen en verkeershinder met zich meegebracht, niet in het minst omdat de aanleg ervan omleidingswegen noodzakelijk maakte die naargelang de werken vorderden moesten aangepast worden. Een lange moeilijke periode dus om uiteindelijk tot een mooi en efficiënt resultaat te komen.

Deze nieuwe tunnel zal een volledig nieuwe situatie creêren op onze ring en het doorgaand verkeer veel vlotter doen verlopen. De tunnel zal ook maken dat doorgaand verkeer dat niet in het centrum moet zijn het centrum zal vermijden en  de mobiliteit  in onze binnenstad zal verbeteren voor diegenen die er wel degelijk een bestemming hebben en er uiteraard welkom zijn en blijven; een dubbele winst dus.

Bij deze plechtigheid wens ik in de eerste plaats de buurtbewoners te danken voor het geduld dat zij hebben opgebracht om de overlast te verwerken tijdens de werken en de soms moeilijke bereikbaarheid van hun woningen; hetzelfde geldt uiteraard voor de handelszaken en bedrijven in de buurt die soms heel moeilijk bereikbaar waren en economische schade leden. Mijn dank ook aan de ontwerpers, de aannemers, onze stadsdiensten waaronder Openbare Werken,, de verkeersdienst en de politie voor hun constante inspanningen om alles in goede banen te leiden.

Vandaag kunnen we feesten voor deze nieuwe tunnel. En weer gaat mijn dank naar de handelaars en bedrijven in de buurt die zich hiervoor actief hebben ingezet samen met onze dienst Economie; zij gaven een Tunnelkrantje uit, en de meeste houden vandaag een opendeur-dag.

Omdat het stadsbestuur zo veel belang hecht aan deze tunnel hebben we ook de ganse bevolking hierbij willen betrekken en hebben we iedereen de kans gegeven om de naam van de nieuwe tunnel te kiezen. De overgrote meerderheid koos voor PALLIETERTUNNEL.  Zeker niet ongepast in het jaar waarin de Stad Lier de 100°verjaardag van de eerste uitgave van de roman Pallieter van onze Felix Timmermans viert. Straks zullen de namen bekend gemaakt worden van de 3 gelukkige winnaars die werden uitgeloot  en zal het naambord worden onthuld.

Nadien maken we een korte wandeling door de tunnel en kan iedereen die het wenst tot 15u de tunnel bezoeken , genietend van de animatie voor jong en oud.

Maandag dan gaat de tunnel definitief open voor het verkeer.

De volgende weken volgt dan nog de afwerking van het kruispunt bovenop de tunnel. Dat zal onvermijdelijk opnieuw zorgen voor hinder. Maar dat is dan de laatste fase van deze “operatie”. Een operatie die de patiënt, zoals altijd gezonder maakt. In dit geval zijn dat de vlotte verkeerscirculatie op de ring, en de mobiliteit rond en in onze stad.

Tot slot nog een woordje aan Minister Ben Weyts. Vooreerst dank voor de realisatie van deze tunnel en zijn aanwezigheid . Ik zou de Minister wel willen herinneren aan het feit dat deze tunnel slechts één deel was van het oorspronkelijke plan om ook de andere kruispunten op onze ring te ondertunnelen. Maar misschien moeten we hiervoor wachten op betere tijden. Hoop doet leven, nietwaar ?

Frank Boogaerts

Burgemeester Lier

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is